×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Soudní přísedící jako trest nebo pomsta

Historie soudců z lidu, laiků bez právnického vzdělání, kteří spolurozhodovali s  profesionálním soudcem, sahá v naší zemi až do 19. století. Po únoru 1948 se díky komunistickému režimu u soudců z lidu nepožadovalo už žádné právnické vzdělání dokonce ani po předsedovi senátu. Při jejich jmenování rozhodovala „státní spolehlivost a oddanost myšlence lidově demokratického zřízení“ K vyškolení předsedů senátu postačoval roční rychlokurz, jehož významnou část tvořilo studium marxismu-leninismu a základů socialistického práva. Na tradici volených zástupců lidu a nikoliv odborníků navázalo po sametové revoluci zavedení soudních přísedících.Pro jejich jmenování je podmínkou schválení   obecním zastupitelstvem. Když zastupitelstvo Chlumce v prosinci 2017 opět schvalovalo návrh na jmenování do funkce soudních přísedících dva občany Chlumce, položil jsem si otázku Cui bono- komu ku prospěchu.Co volba přinese městu, kandidátům a soudům?

Read More Hits: 22802

Pozemek u hasičárny  jako „Bouře ve sklenici vody“

Hlavní body prosincového programu jednání zastupitelstva města Chlumec, rozpočet na rok 2018, schválení územního plánu a aktualizace vyhlášky o komunálních odpadech, zastupitelé nekompromisně odsunuli. Přednost dostala na návrh bývalého starosty nedávná změna vlastnictví pozemků u hasičárny, v katastru evidovaných pod čísly 279 a 280 v k.ú. Chlumec u Chabařovic. Šlo pouze o předvolební „Bouři ve sklenici vody“.

Read More Hits: 16070

U chodníku do Stradova nám stále něco nevoní

V několik článcích v minulosti již byla pozornost věnována chodníku do Stradova. Příběh Strahovského chodníku jakoby nekončil. Oprávněnou kritikou a díky hlasitému upozornění z ní současné vedení Chlumce získalo na bankovní účet téměř 212 tis.Kč. Kde jsou ty moudré rady z minulosti?Co se změnilo při další přípravě chodníku, že nám zde zase něco smrdí.

Read More Hits: 29519

Obřady a pieta

Účast politiků na různých obřadech k nim patří, jak by řekl klasik, jako k velbloudovi hrby. Je to jednoduché a většinou za peníze jiných. Svatby patří také k obřadům, ale zůstávají službou a nemají za cíl účelové předváděním se už proto, že hlavními aktéry na fotografiích jsou jiní. Pietní akce mají odlišný ráz a jiné herecké obsazení. V květnu si v naší vlasti hromadně připomínáme pouze konec války. Tradici Svátku práce za nás oslavují jen nepracující důchodci z levicových stran sentimentálně vzpomínající na své mládí, a proto někomu v kalendáři nějaká tradice chybí. V Chlumci to za nás vyřešili pokladači věnců.

Read More Hits: 286239

Samozvaný advokát ex-offo  a nebo komedie k pláči

Velká  absence některých zastupitelů na jednání městského zastupitelstva nebo jejich pasivita při hlasování dlouhodobě ohrožuje samotné fungování samosprávy v Chlumci.Opakovaný vtip není vtipem, ale přesto omlouvání neúčasti jiných zastupitelů samozvaným advokátem dokázalo pobavit úředníky městského úřadu. Za necelý rok budou volby a na kandidátkách se nepochybně objeví stejná jména jako v roce 2014 nebo v letech předcházejících. Počet ochotných starat se a řešit společné problémy  města je poměrně malý. Po třech letech je možné říci, kdo mandát zastupitele poctivě vykonával bez ohledu na to, zda měl nebo neměl funkce, rozvoj Chlumce podporoval nebo stál názorově někdy v opozici. V roce předvolebního kvasu a slibování už na to možná voliči zapomenou.

Read More Hits: 15823

Tajemný tajemníčku, kde přebýváš

Úředníků nám na městském úřadě přibývá, ale někteří jen na papíře. Z usnesení Rady města, která o počtu úředníků rozhoduje vyznělo, že v květnu 2011 nám jich stačilo 12, o rok později v červenci 2012 se nám počet rozrost na 14 a letošního roku v březnu je jich už potřeba 15. Obec nám nevyrostla a smysluplných úloh na úřadě nepřibylo. Ať už tam dnes sedí kolik chce úředníků, tak mezi nimi chybí stále ten nejdůležitější - tajemník úřadu.

Read More Hits: 142327