×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rada města dnes už není - Boháč končí v zapomnění

Rezignace Ing. Petra Boháče z Chlumecké alternativy na členství v Radě města, kterou doručil pouhý den před konáním zastupitelstva města svolaného na 11.4.2018, vrátila Chlumec do časů minulých. Zvolit nového radního do pětičlenné Rady města se zastupitelstvu nepodařilo přesto, že navrženi a hlasovali pro zvolení také někteří opoziční zastupitelé.. Zákonem daná podmínka o minimálně pětičlenné radě města tak nebyla naplněna. Rada přestala existovat, protože po více než třech úspěšných letech automaticky tímto dnem také zanikl mandát dalším členům Rady města Chlumec - Mgr.Petru Dušánkovi a Ing.Renatě Kašpárkové, dnes Jírové. Vše jednou skončí, tak nad tím netruchleme.

Read More Hits: 16411

Návštěvu Čapího hnízda si důchodci zaplatí sami

V novoročním čísle Chlumeckého zpravodaje, které vyšlo na konci února, starosta města informoval o tom, co bylo vloni a čeho se dočkáme letos. Pro naše seniory mezi různými připravovanými akcemi a výlety jmenoval výlet do Čapího hnízda. Když jsem se po přečtení článku blíže dotazoval, ujistil mne, že celý výlet si důchodci zaplatí sami. Nevím, co je vede k tomu, aby se vláčeli stovky kilometrů tam a zpět jen aby uviděli, jak si žijí v Čechách místní miliardáři. Jsou to jejich peníze, tak ať si jedou. 

Read More Hits: 23076

Peticí proti prodeji pozemku

Návrh Rady města na odprodej pozemku parcelní číslo 927/16 v k. ú. Chlumec u Chabařovic rozbouřil klidnou hladinu v Chlumci. Není divu, že 212 podpisů pod petici proti prodeji vzbudilo zasloužený respekt. Hlas lidu, hlas boží, a tak Rada města nejen stáhla bod z jednání prosincového zastupitelstva, ale dokonce zrušila své vlastní usnesení o prodeji. Shakespeare mi snad odpustí kacířský výrok: „Proč prodat nebo neprodat městský pozemek, to je to oč tu běží.“

Read More Hits: 18710

 

K zoufání, když udání místostarostu vyhání

Přes podatelnu města Chlumec České policii a e-mailem všem zastupitelům zaslal 17.1.2018 Ing. Maxy své udání s výzvou k mé rezignaci na funkci místostarosty v následujícím znění: „Pane Jirásku, vyzývám Vás k okamžité rezignaci na funkci místostarosty města a město vyzývám, aby dalo podnět na Policii ČR k řešení dopravního přestupku pana Jiráska, který neoprávněně parkuje na místě vyhrazeném pro osoby zdravotně postižené. Děkuji, s pozdravem, Petr Maxa“. Pan Maxa se zkrátka nemění.

Read More Hits: 23309

Rekonstrukce Kulturního domu – otázky, které si zaslouží odpověď

Stavební činnost při rekonstrukci Kulturního domu a kina v Chlumci již probíhá několik měsíců , ale do jejího konce je ještě daleko. Všichni, kteří se pokoušeli investici zastavit nebo brzdit, své pokusy dávno vzdali. Kontrolní výbor by chtěl něco kontrolovat, zatímco nedočkaví se už chystají slavit. Pochybovači nadále kroutí hlavou, a tak na některé překvapivé otázky všech nevěřící Tomášů, hledejme společně přiměřené a uspokojivé odpovědi.

Read More Hits: 14495

Realisté nebo naivní utopisté - hlasování o smíru skončilo neúspěchem

Zkušenosti Chlumce se soudy a s jejich rozhodováním vydají na napsání románu. Coubertinovo heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“,je vryto do historie soudních sporů Chlumce a ani poslední prosincové jednání zastupitelů tuto tradici nezměnilo.Přestože jsme prozatím prohráli, co se dalo, budeme pokračovat v souzení se s firmou Břehovský.. Nepoučitelní z nákladů zatěžujících město díky neskutečně dlouhému prodlužování soudních sporů, které se k původní sporné částce nabalují.Někteří zastupitelé musí trpět buď ztrátou paměti nebo schopností nalít si čistého vína. Tajné hlasování o ukončení jednoho ze soudních sporů dohodou průlom v myšlení nepřineslo.

Read More Hits: 18810