×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rozpočet města a hospodaření bez přídomků

Schválení rozpočtu města je nejdůležitějším každoročním úkolem zastupitelů, přestože to mnozí z nich netuší. Přenesení pravomocí na Radu města za provádění změn uvnitř rozpočtu od roku 2020 místostarosta města nazval„moderní rozpočet pro moderní město“. Rozpočet není moderní nebo nemoderní, ale je buď dobrý, anebo špatný. Zastupitelstvo by především nikdy nemělo rezignovat na své právo kontrolní činnosti jako v Chlumci. Propad příjmů města v roku 2020 připomenul, že po létech tučných mohou nastat také léta hubená. Rozpočet a hospodaření se zahalilo mlhou.

Read More Hits: 1383

Chlumečtí bojovníci NIMBY

Zkratku z počátečních písmen anglických slov (Not In My Back Yard) překládáme „ne na mém dvorku“ a charakterizuje postoje lidí, kteří odmítají obecně výstavbu spíše prospěšných nebo dokonce nezbytných staveb nablízku svého bydliště. Protesty, petice a dokonce referenda iniciovaná bojovníky NIMBY proti „něčemu“ a proti „ničemu“ nacházejí své podporovatele v celé zemi. V Chlumci nejsme v odmítání staveb exotickou výjimkou. Za peticemi a protesty stojí stále stejní lidé s výjimkou Petice proti vysokorychlostní trati.

Read More Hits: 19136

Šedá eminence se vytratila z úřadu 

 Po sedmi letech účinkování v čele Chlumeckého městského úřadu odešel tajemník Ing. Rahm, kontraverzní postavička, který byl znám svou výraznou loajalitou ke starostovi. Jeho funkce byla zrušena. Jaké byly skutečné příčiny a zákulisí jeho odchodua nevylili jsme vaničku i s dítětem? Jestližezvládne současný starosta jeho celodenní práci za pouhou hodinu denně, jak tvrdil Ing. Špička, tak jsme zde sedm let měli tajemníka zbytečně.

Read More Hits: 872

Rekonstrukce Kulturního domu

-          pochybné chyby a chybné pochyby

 

O účelovosti rozsáhlého článku místostarosty města Chlumec, vracejícího se k rekonstrukci kulturního domu, který se objevil v červnovém čísle  Chlumeckého zpravodaje, není pochyb. Jeho informaci, zda bylo Policií ČR definitivně uzavřeno přešetření podezření, zda nedošlo ke škodě města resp. ke značnému prospěchu zhotovitele stavby v souvislosti s plněním smlouvy a s neuplatňováním práv města Chlumec podle Smlouvy o dílo, potvrdit nemohu. Svých pochybností o dokončení díla a k dodržení smlouvy, které jsem nejprve opakovaně směřoval na vedení města, ostatní zastupitele a kontrolní výbor, jsem se nezbavil. Reálná škoda vzniklá městu je příliš velká. Věřím na boží mlýny. Samozřejmě, chybovat je lidské. Rozsah a komplikovanost přípravy a vlastní rekonstrukce kulturního domu včetně dalších vyvolaných investic riziko chyb zvýšilo. Příklady naznačujíce snad má pochybení, knihovna namísto pokladny a matriky (CzechPoint) nebo údajné porušení „rozpočtové kázně“z roku 2017, nebyly šťastnou volbou.

Read More Hits: 6666

Charlie už zde není

U kulturního domu v Chlumci od nakreslení projektů až po kolaudaci kina uběhlo 17 let (1975-1992). Součástí byla restaurace nad kinem a útulná vinárna s typickým černo-bílým interiérem v předsálí společenského sálu. Ano, vinárna „Charlie“ se stala v minulosti srdeční záležitostí řady Chlumečáků a jejímu osudu chci věnovat článek.

Read More Hits: 2597

Chlumeckým dnes vrtá v hlavě VRTka

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice zkráceně VRT a tunelu procházejícího mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly zděšení a nejrozsáhlejší petici občanů v historii Chlumce. Najdeme na ni více než 1500 podpisů. Neopakujme již vyřčené a shrňme si podstatu událostí. Rozhodnou dnešní nebo budoucí politici a kdo fatálně selhal při hájení zájmů města?

Read More Hits: 5136