×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Stradov opět ožívá

Dlouhé měsíce s omezením společenského a kulturního života poznamenalo náš miloučký Stradov. Obvyklého posezení a zpěvu u kapličky  jsme se museli vzdát. Po dokončení chodníku a zastávky už další připravené investice zůstají v šuplíku. My  ve Strádově zůstaneme přes mnohé Veseláci, protože náš čas ještě přijde.

 

Hospůdka U Dostrašilů s její venkovní zahrádkou po měsících karantény ožila. Spolu se štamgasty se objevili první cyklisté a život se zde vrací do starých kolejí. Pod lipami se vedou stále stejné hospodské řeči. Když více prší, tak dešťové vody pronikající do místní kanalizace v dolní části Stradova vyrazí z kanalizačních šachet a splašky směřují přímo do Strádovského rybníka. Místní nepohoršuje, že rybník patří k Evropsky významným lokalitám Natura 2000. Vadí jim, že jim stále zapáchají splašky pod nosem. Stavbu nové kanalizaci včetně čerpacího objektu SVS plánovalo na rok 2019 a nezahájí ji ani letos. Stačilo být vstřícnější při jednání s majitelem pozemků, přes které byla kanalizace plánována, anebo využít schvalovanou změnu územního plánu jako nástroje pro prosazení původní trasy kanalizace jako veřejně prospěšné stavby Vedení města šanci pro Stradov promrhalo.

Nová zastávka autobusu ve směru do Krupky a pravostranný chodník ve Stradově se dočkaly v roku 2020 kolaudace (ukončena již v roku 2019). Historický snímek o zprovoznění zastávky s prvním autobusem se bohužel nevydařil, protože řidič jedenáctky si pro své zastavení vybral ještě původní zastávku namísto té nové. Celá příprava od studie a projektů včetně žádosti o stavební povolení, kterou jsem osobně zabezpečil a podal, proběhla v minulém volebním období. Poděkování za prvotní zásluhu, za návrh celé trasy chodníku od Šotolského potoka až k Herzinovým včetně umístění zastávky u nádrže, patří Ing. Pavle Babické, Ona byla autorkou dopravní studie. Za průběh a zdárné dokončení díla patří dík Ing. Josefu Korbelovi ze Stradova, který se jako technický dozor na stavbě musel vypořádal s nekonečnou byrokracií při kolaudaci.

O milé překvapení pro místní se postaral Jakub Zvoník, vlastník domu č. 6. záplavou pestrobarevných květin mezi chodníkem a domem v zatáčce a v závěsných truhlících na plotě. V místě, kde byla pochybnost, zda tam vůbec trasa pro pěší projde, by nikdo nic podobné nečekal. Nemůže si toho nevšimnout při příjezdu z Chlumce nikdo z projíždějící.

           Požární nádrž vedle nové zastávky autobusu překypuje v současnosti množstvím zeleně, která se zde uchytila. Při stále ubývajícím množství vody nádrž ztratila svůj původní význam a stala se jen sedimentační prostorem. Nánosy zeminy ji už vyplnily po okraj. Ještě v roku 2019 se tam na volné hladině proháněly kachny. Voda nádrží při dešti jen proteče nebo se vsákne.V letech předcházejících byla částka 1 milion korun z rozpočtu pro Stradov seškrtána a ani letos z toho nic nebude. Jarní oznámení o získání milionové dotace nám nic nepřineslo. Vybraná firma, Stavby Jetmar s.r.o., se k plnění veřejné zakázky vůbec nevybrala (smlouva z 14. 6.2021). Proč město neoslovilo v pořadí další stavební firmy z výsledků výběrového řízení, nebylo zveřejněno. Možná by místním stačilo z nádrže vyvézt jen usazeniny. Nádrž je zde podle Císařských otisků stabilního katastru minimálně již od roku 1843. Dnes je vším možným, jen ne požární nádrží. Doba se mění. Vody více nebude a náves mohla dostat úplně novou tvář. Stačilo namísto pozornosti o dotacích na financování „opravy nádrže“, aby město zabezpečilo podle podmínek v územním plánu územní studii pro Stradov. Studie mohla vedle návrhu na doplnění zástavby rodinných domů v západní části Stradova přinést nové urbanistické nápady na uspořádání návsi - jako kultivovaného veřejného prostoru (a možná dokonce bez nádrže). K tomu bohužel po „novém oplocení“ a představě, jak na věky zakonzervovat nádrž její „opravou“ nesměřujeme.

Kaplička se ani letos opravy nedočká, přestože projekt na rekonstrukci byl dokončen již na konci roku 2018. Při podání žádosti o dotaci v roku 2019 novému vedení města ještě ujel vlak. Zahrnout do oprav jen výměnu prohnilého krovu a nahrazení nevhodné krytiny střechy vedení města odmítlo. Zastupitelé schválili na rok 2020 v rozpočtu 1,6 mil. Kč pro celkovou opravu, ale naděje nám vydržela jen 6 měsíců. Kaplička byla první na seznamu škrtů při hledání úspor a ani letos se opravovat nebude. Dotační možnost na vyšší částku než v letech 2019-2020 se prostřednictvím MAS Labské pískovce objevila letos zcela neplánovaně. Možná pro rok 2022 nebo jindy, protože si město ve smlouvě na zhotovitele vyhradilo jako podmínku získání dotace. Vítězem soutěže se staly oblíbené Stavby Jetmar s.r.o., které v létě ve Stradově absolutně selhali u opravy nádrže. Pro financování opravy významné kulturní památky ve Stradově, dlouhodobě a poctivě projektově připravené, byly vytvořeny již v minulém volebním období dostatečné úspory (56 mil. Kč – stav v roku 2018). Na začátku letošního roku na účtech města leželo 72 mil. Kč. Na kulturní památku ve Stradově v rozpočtu peníze nejsou a na druhou stranu, finance jsou utráceny, ale škoda mluvit….  

Hradiště ve Stradově zůstává dále záhadou

Nezastavěný pozemek ve Stradově přes cestu (oproti domu paní Hartové) s historií delší než kaplička byl na jaře minulého roku vyčištěn pracovníky města od náletových dřevin. Přísně chráněno památkáři, ale bez užitku pro své vlastníky, se na něm v zadní části skrývá bývalé hradiště. Od nápadu Mgr. Musila objevit tajemné hradiště pro veřejnost už uplynuly více než 3 roky. Po dojednání města s majiteli pozemku o jeho zpřístupnění a dohodě s  Mgr. Houfkem o provedení orientačního průzkumu bezplatně archeology z Muzea se čas nezastavil. Rok a půl trvalo, díky byrokracii a obstrukcím pana aktivisty Blažeje z Ústeckých šroubů, než nabylo právoplatnost povolení na odstranění zeleně. Mladý 25letý Blažej, dnes horký kandidát na ministra životního prostředí za Piráty a druhý na jejich kandidátce do parlamentu, už dávno na vše zapomněl. Další rok uplynul od vykácení a od  dobré myšlenky cesta k cíli zůstala stejně trnitá, jako ty křoviny, se kterými se pracovníci města bez techniky museli doslova porvat. S archeology se po obecních volbách už nejednalo. Čas plyne a pozemek už zarůstá. Pro Stradov má pozemek ještě další význam. Díky Studii Ing. Babické je v územním plánu navržena nová autobusová zastávky jako veřejně prospěšná stavba. Na přípravě projektu zastávky s chodníkem nebyla udělána ani čárka. O možnosti spolufinancování této stavby ze SFDI nepochybuji. Důvody, proč nechalo město pozemek vlastně vyčistit, netuší z jeho vedení asi nikdo.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments