×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Příkopy silnic v Chlumci ožily

Na přelomu dubna a května mnozí občané našeho města postřehli čilý stavební ruch probíhající podél komunikací. Silničáři dokončovali opravu silnice 1. třídy č. I/13 v úseku mezi benzinovou stanicí v Chlumci a Přestanovem. Byla montována svodidla, upravována krajnice a mechanismy prohlubovaly příkop pro odvod dešťových vod. Ve stejné době se objevili mechanismy a stavební dělníci podél komunikace III/01321 mezi Chlumcem a Stradovem. S přesně opačným výsledkem než u č./13 probíhaly terénní práce mezi Chlumcem a Stradovem. Při pokládce chráničky a kabelů CEZ zde byl příkop prakticky zasypán. Ze zcela nepochopitelných důvodů byl kabel ukládán právě v ose dešťového příkopu.

Účelem příkopů je odvádět z komunikace dešťovou vodu, zabránit znečištění silnice zeminou a splaveninami z blízkého terénu při přívalovém dešti a v zimě náledí z rozlité vody na komunikaci. Jednoduše voda na silnici nepatří a dále široce diskutovat o smyslu příkopů by bylo jako nošení dříví do lesa.

         Při zalistování ve starších číslech Chlumeckého zpravodaje naleznete o příkopu mezi Chlumcem a Stradovem jen drobnou zprávičku. V prosinci 2011 (číslo 144) mezi události, které považoval tehdejší starosta za významné pro Chlumec a hodné zveřejnění, uvedl Ing. Maxa také tehdy probíhající obnovu pravostranného odvodňovacího příkopu v úseku Chlumec – Stradov v ceně 76 000Kč (vč. DPH). Nejde než souhlasit s jeho tehdejším vyjádřením, že „Příkop zabrání rozlévání vody na silnici a v zimě vzniku nebezpečné ledovky.“

         Souhlas s položením a umístěním kabelu podél komunikace III/01321 dával stavební úřad v Chlumci. Město Chlumec je ze zákona účastníkem všech územních řízení a nemohlo tomu být jinak ani u pokládky kabelu CEZ, když navíc měl být kabel ukládán také pod chodníky města. Vedoucí města mělo právo a mohlo vznést námitku k umístění kabelu do příkopu. Zachování příkopu pro odvedení dešťové vody, aby nemohla stékat na silnici především v zatáčce u Šotolského potoka, by bylo závažnou námitku, kterou by stavební úřad při stanovení podmínek povolení musel zohlednit. Položením kabelu se v budoucnu obnova příkopu stane velmi obtížnou ne-li dokonce nemožnou. Výkopové práce podél v zemi uložených kabelů se provádějí obvykle ručně.

          Jen pět dnešních zastupitelů zasedalo v zastupitelstvu také na konci roku 2011. Dokonce byly tehdy součástí společné koalice. Spolu se starostou Ing. Maxou ještě další dva z nich byly členy Rady obce. Dnes jsou členy Rady města také dva. Přestože je to již více let, každý jeden z nich by si mohl vzpomenout na „významnou událost“, kterým výkop příkopu byl, protože ho společně schvalovali. Jeden jediný, Ing. Vodňanský, seděl v Radě obce/města tehdy i dnes. Jako místostarosta smysl a význam příkopu placeného z pokladny Chlumce podporoval a dnes se pro něho, jako radního, příkop stal nezajímavým nebo utrpěl ztrátu paměti? Mohu pochopit, že když se někdo stane legendou jako člen rady, tak si mnohé nepamatuje. Vysedával v radě, zatímco se kolem něho vystřídali v čele města čtyři různí starostové (R. Hanusch, Mgr. J. Říha, Ing. P. Maxa a dnes Ing. R. Zettlitzer). U příkopu mezi Chlumcem a Stradovem mne ztráta jeho paměti vadí.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments