×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rampa k reklamaci

O platnosti přísloví, že pod lampou je největší tma, v Chlumci stačí, když zamíříte do kulturního domu a projdete se po nově postavené rampě. Uplynul pouhý rok a půl od ukončení betonáže v říjnu 2018. Desítky drobných příčných prasklin již roztrhaly její betonový povrch. Ocelovou výztuž, která pronikla betonem, rez zabarvila do hněda. Každý všední den sem směřují za prací úřednice a úředníci městského úřadu. Po rampě už přešli bez zájmu tisíce lidí včetně vedení města. Do očí bijící doklad o nekvalitním dokončení díla Studiem Jelínek zřejmě nikoho nezajímá. O vadném provedení se přitom vědělo již od jejího počátku. Právo a povinnost zodpovědných uplatnit bezodkladně reklamaci rampy zůstává stále nesplněna.

Krátký prolog k celému článku je dostatečnou informací a sdělením pro každého včetně vedení města. Rozhodnete-li se číst dále, tak vezměte za vděk, že jsem se rozhodl využít svých osobních poznámek z tehdejší doby, které obvykle nezveřejňuji. Dokládají souvislosti a celou atmosféru tehdejší doby.

Čtvrtek 1. listopadu 2018

Je tu opět čtvrtek a přede mnou asi poslední kontrolní den na stavbě kulturáku. První listopadový den 2018, kdy po čtyřech letech zamířím na úřad a tentokráte už ne jako místostarosta. Poslední mojí povinností zůstává představit zhotoviteli stavby nového místostarostu a radní, kteří budou dále město zastupovat. K převzetí hory všech papírů jsem už vyzval místostarostu, ale jak si vše rozdělí mezi sebou v rámci rady je už jejich věcí.

Hořkost a zklamání z výsledků voleb a ze zvolení nového vedení města se dá jen těžko překousnout. Snažím se přesvědčit sám sebe, že ten dnešní den bude pro mne vysvobozením od děsivých nočních můr, které mne budily poslední měsíce. Časem zmizí strach v očích mé ženy o mne a mé duševní a fyzické zdraví. Bylo toho na jednoho asi příliš a nebylo se s kým o vše podělit. Kdyby šlo jen o ten zpropadený kulturní dům.

Po vzájemném představení všech navzájem na stavbě vidím v očích zhotovitele stavby, že je překvapen novou situací. Nemůže tušit, jak se situace do budoucna vyvine. Dorazili také projektanti z Prahy s projektem pro scénické osvětlení a ozvučení. Rozvést alespoň kabely nad podhledem sálu, dříve než ho zaklopí, by bylo úžasné. Zdá se, že návrh padne na úrodnou půdu. Informuji nové radní, že akustické obklady okolo sálu, dodatečně navržené architekty, jsem vzhledem k nutnému navýšení nákladů odmítl dodatečně zahrnout do víceprací. Stejně jako nové reflektory a reproduktory se mohou doplnit později podle finančních možností města, pokud k tomu bude politická vůle. Pobaví mne poznámka jednoho z radních k akustickým obkladům, že prý „uvidíme“. Napadlo mne, že u akustiky sálu to spíše „uslyšíme“. Je to stejné, jako když Slováci končí telefonát pozdravem „do počutia“ zatímco Češi „na shledanou“ a oba mají na mysli totéž. Zaznamenal jsem, že se radní osmělili. Ing. Jelínek se chopil iniciativy a oni mu jeho verzi vysvětlování různých obtíží na stavbě začínají baštit. Rýsuje se, že při stavbě zničenou podlahu jeviště a parkety na sále město nechá nahradit novou. Asi na náklady města. Projekt novoradní neměli dosud ani v ruce a o podstatě vzniklých problémů na této stavbě nemohou mít ani tušení. Seznamovat je s vlastní zkušeností se zhotovitelem stavby v té chvíli považuji za nevhodné a nemá smysl.

Právě ztvrdlý beton rampy a její povrchová úprava nestojí za nic. Jako by to dělníci jen uplácali lopatou. Zaslechnu jen zlomek z rozhovoru radních se zhotovitelem stavby, co a jak by se s rampou a jejím povrchem mělo proto udělat. Na rozdíl od nich, já to nevím. O povrchové úpravě betonu mám jen kusé informace od stavbyvedoucího z VHS, která pro nás staví ulici Muchovu. Silničáři toho vědí o betonu více než jiní. Nesnáším přemoudřelé „experty na všechno“ a už se zde od té chvíle necítím dobře. Opouštím kulturák a jdu za svými povinnostmi. Jsem otráven ze svých mizerných dojmů z kontrolního dne a věnuji se poště. Ještě doma večer dopisuji své připomínky k žádosti Studia Jelínek na další prodloužení termínu do konce roku. Důvody uvedené v žádosti jsou v drtivé většině zástupné a bylo by možné je smést ze stolu. Některé považuji za doslova nehoráznou drzost. Své sepisování končím až v ranních hodinách 2. listopadu. Je 3:42 když vše e-mailem odesílám starostovi a tajemníkovi a čekají mne obvyklé a šťastné 3 hodiny spánku.

Čtvrtek 8. listopadu 2018

Po týdnu je mnohé jasnější. Rada města asi akceptovala žádost Studia Jelínek na další prodloužení termínu ukončení kulturního domu. Novou podlahu si u Jelínka město asi objedná. Zbytečně jsem ztrácel čas vysvětlováním. Úpravy smlouvy jsou ostatně v kompetenci rady a nic s tím nenadělám. Nevím o tom příliš ještě ani rán. Mám se setkat s architekty Tučkovými. Pan architekt je už na stavbě a probíhá další kontrolní den. Užiju si díky tomu hysterické vystoupení radního Relliga. Reaguje na moji poznámku z nějakého e-mailu z minulého týdne po kontrolním dnu, kde jsem se svěřil s pocity o přínosu radních ke stavbě. Ani nevím, komu jsem to psal a kdo to vyslepičil. Poučení, nevěř nikomu. Dozvídám se tak, že pan rellig není jen nějaký automechanik, ale také odborník na stavby a že oni už rozhodli, že na stavbě nemám, co pohledávat. Mám, co jsem si vykoledoval po čtyřech letech tvrdé práce. I tak bych to neměnil. Jak by řekl klasik: „Nová doba, nová doba, host vyhazuje vrchního“. Loučím se s architektem Tučkem a odpoledne sepisuji sáhodlouhý dopis místostarostovi. Jelínka v něm už vůbec nešetřím. Dopis končím, že vše se dá řešit, ale musí zde být zájem a skutečně schopnost řešit problémy a že poradit možná mohu, ale dělat to za ně nemohu.

Závěr a výzva pro město

Smířlivý tón z konce e-mailu zůstal nedoceněn. Stejně tak, jako upozornění na rampu a další vady stavby. Celý e-mail ze dne 8. 11. 2018 je příliš dlouhý pro zveřejnění. Vracím se v něm k návrhu nových podlah na sále a výslovně upozorňuji na vady zaznamenané při kontrolním dni - povrchy betonových ramp, sádrokartony v místnostech pod rampou atd. Přidávám tam také svůj výrok z e-mailu, který byl příčinou uražení pana Relliga, včetně vysvětlení. Dovolím si proto zveřejnit z něj jen krátkou část, ze které Ing. Špička citoval pro kontrolní výbor, když vyslovil pochybnost k možnosti vzájemné spolupráce při dokončení kulturního domu po volbách 2018. Jeho výrok, v odstavci je zvýrazněn tučným písmem, byl zveřejněn v rámci zprávy kontrolního výboru pro jednání zastupitelstva. Celý odstavec tedy zněl:

„A pokud tam začínají projektovat a notovat si podle představ spolu s firmou Jelínek pan Ing. Vodňanský jako geodet s autoopravářem, tak to je na mne už příliš. Ani jeden z vás si neprostudoval projektovou dokumentaci, možná že k tomu nemají ani předpoklady. Měli jste požádat autorský dozor, aby se kontrolního dne zúčastnil, pokud chcete odborný názor na vzniklé problémy. Problémy si totiž vytváří firma Jelínek sama.“

Podstata vzkazu o vadách, nebo že odborné problémy mají řešit odborníci, namísto právě zvolených radních, byly zcela opomenuty. V zápise o převzetí ukončeného díla z prosince 2018 ani v reklamaci vad a nedodělků na konci ledna 2019 nebo později o rampě nenajdete ani slovo. Ani zmínka o jejím povrchu a poškození nebo o nedokončených pracích ve skladovacích prostorách pod nimi. Upozornil jsem na ně písemně pana místostarostu opakovaně ještě v lednu 2018. Opět zbytečně.

Vyzývám tímto veřejně vedení města, aby bez zbytečného odkladu konalo a uplatnilo reklamaci vůči zhotoviteli. Specifikovat vady a jednoznačné požadavky na sjednání nápravy by měl pro město formulovat autorský dozor případně autorizovaný znalec. V tom své názory neměním. A tedy žádní „odborníci“ z rady města nebo kdokoliv z členů zastupitelstva včetně mne.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments