×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Potenciál kulturního domu a krokodýlí slzy

Nový architektonicky výrazný a jednotný objekt, který do funkčního organismu propojil původně stavebně oddělené kino a společenský sál s doplněním o nový úřad města je zhmotněním radikální změny navržené architekty. Polyfunkční objekt s bezbariérovým vertikálním i horizontálním řešením včetně samostatných vstupů po terase nabízí možnost samostatného fungování, ale také účelového propojení všech tři hlavních funkčních části- společenského sálu, kina a úřadu. Dnešní využití prostorů je stále vzdáleno od potenciálu, který rekonstruovaný kulturní dům a kino nabízí. Jestliže v Chlumeckém zpravodaji bývalý zastupitel L. Henzl z Chlumecké alternativy po dokončení stavby přichází s kritikou o „chybějící kuchyni“, tak to pláče pozdě a na nesprávném hrobě.

                 Městský úřad a knihovna

Přijetí ucelené koncepce a rozdělení celé rekonstrukce do etap bylo nespornou výhodou již při stěhování městského úřadu v I. etapě. Všechny kanceláře úředníků byly zařizovány původním nábytkem a obsazeny tak, aby po dokončení celé rekonstrukce se stěhovalo jen vedení města nad kino a matrika s pokladnou do dvou kanceláří v přízemí. Jediným provizoriem v rámci I. etapy byla šatna za jevištěm (15,6 m2). V době plesů a kulturních akcí sloužila umělcům a komediantům, ale v době úřední jako kancelář místostarosty a pro jednání přestupkové komise.

Po ukončení II. etapy nové vedení města rozhodlo o upuštění od pokladny, matriky a Czechpointu na přízemí u kina a o jejich nahrazení knihovnou ze základní školy. Šlo o politické rozhodnutí stejné, jako se do školy namísto původních dílen knihovna dostala v roku 2011. Žádný důvod k tomu nebyl, pokud by se zhotovitel stavby držel projektové dokumentace. Zda půjde o moderní knihovnu nebo jen o zachování tradiční půjčovny knih z minulého století, to zvažte sami. Pro úřad a vedení města kanceláře pouze na 2. podlaží zůstávaly více než dostatečné. Dnes v kancelářích o ploše 355m2 (bez obřadní síně a zasedačky) úřaduje včetně vedení 17 lidí stejně, jako v roku 2016 před stěhováním z ul. Krušnohorské 39, kde bylo pouze 265m2! Vedení města včetně sekretariátu (starosta, místostarosta, tajemník, sekretářka) v rozporu s původní koncepcí je dnes rozptýleno po celém úřadu. Okupuje čtyři největší kanceláře o ploše neuvěřitelných 172,7m2 (107,9m2 v roku 2016), což je 48% všech kancelářských ploch. Přírůstek dalších dvou kanceláří oproti stavu po I. etapě (kancelář místostarosty a zasedačka) se po nesmyslných přesunech úřednic a nábytku typu „škatule, škatule hejbejte se“, zcela vytratil. Organizačně vůbec nezvládli bobtnající byrokracii a držet se původní dispozice kanceláří se vedení města příliš nepodařilo. Čím větší kancelář, tím méně lidí! Zasedačka dále akutně chybí pro výkon státní správy i pro orgány samosprávy. Přestupková komise se opět dočasně uchýlila do provizoria šaten za jeviště. Kontrolní výbor, ale možná je důvodů více, zasedá mimo úřad v restauraci u Richterů. O smyslu nové obřadní síně, aby sloužila pouze 3x ročně pro vítání občánků a pro 10-12 svatebních obřadů, pochybuji. „Tak se to v Chlumci vždy dělalo!“ Jen kritizovat je samoúčelné, a proto přes znalost přísloví, že „Zbytečné je házet perly sviním“ jsem zaslal několik variant na nové řešení městskému úřadu. Nestály osloveným ani za odpověď.

              Kulturní dům a kino

Propojení celého přízemí při velkých kulturních akcích umožňuje využít šatny a toalety nejen ve foyeru před společenským sálem, ale současně stejné zázemí umístěné u kina a jeho předsálí jako salonek. Kapacitně je to nutné. Možnost propojení současně nebrání, aby každá část fungovala a byla provozována samostatně. Předsálí kina se nabízí jako klubovna nebo knihovna s čítárnou anebo s výstavními aktivitami a podobně také předsálí společenského sálu, který po dobu rekonstrukce bez problémů sloužilo včetně prostoru u baru pro stejné aktivity jako dnes předsálí kina. Před společenským sálem prostor zeje prázdnotou a před kinem jsou všichni namačkáni. Bar ve foyeru společenského sálu je uzavřen z obou stran mimo tanečních zábav a prostory rozděluje. Vlastní společenský sál je využit jen minimálně, když to porovnáme s jinými obcemi. Jinde se na sálech schůzuje, tančí i sportuje. V Chlumci raději namísto kultivovaného prostředí pro pohybové aktivity přímo se nabízející do sálu a na jeviště (taneční skupiny-ZUŠ Chabařovice, cvičení důchodců a další) pronajímáme maličkou tělocvičnu navrženou pro boxery. Pro kvalitní a náročnější kulturní produkci na sále stejně chybí dokončit ozvučení a osvětlení a prvky jevištní techniky, které byly projektovány. Kvalitu z projektů zde nahradíme lacinější náhražkou a naopak se pustíme do stavební přestavby dokončeného sálu pro zde nesmyslnou klimatizaci? Koho to jen mohlo napadnout? To je doslova neodpustitelné, jak zde plýtváme penězi a prací odborníků!

Rozdíly mezi interiérovými prvky od firmy Jelínek a původními projekty architektů si každý může najít na webu města. Objednávku města Jelínek finančně ocenil, nechal si zaplatit, ale dodal něco úplně jiného s plným vědomím současného vedení města. Objednali a zaplatili jsme si vídeňský řízek a spokojili se s konzumací obyčejného karbanátku.

              Neštěstí, když kulturní dům je bez kuchyně

V průběhu vlastní rekonstrukce došlo pouze ke dvěma dispozičním změnám požadovaným ze strany města. V tělocvičně při rozšíření cvičební plocha na úkor chodby a sociálního zázemí a ve společenském sále ve prospěch plochy sálu na úkor zázemí baru. Druhá změna vyšla z iniciativy zastupitelů, kteří požadovali zvýšení počtu židlí na sále na možné maximum. Žádnou jinou připomínku k nové dispozici ani k tomu, že zde nezůstane kuchyně, nikdo neuplatnil. Nebyla už ve Studii rekonstrukce architektů Tučkových a neobjevila se proto ani v projektové dokumentaci, ke které měli všichni zastupitelé možnost se v rozpracovanosti vyjádřit. S architekty a projektanty byly v průběhu projektování prodiskutovány technické otázky, potřebnost a různé možnosti nahrazení kuchyně a s tím spojené náklady. Nezvyšovat cenu prací při rekonstrukci o další miliony za kuchyň a držet se Studie nebyly jediným, ale hlavním důvodem, který rozhodl. Vsadit si na Chlumeckou alternativu a její podporu při navyšování nákladů na rekonstrukci kulturního domu v rámci II. etapy byla utopie. Její zastupitelé s výjimkou Ing. Boháčkové, konkrétně tedy pánové Henzl a Boháč, nehlasovali ani pro schválení rozpočtů na roky 2017 a 2018, do kterých projekty a rekonstrukce Kulturního domu, II. etapa byly zahrnuty. Každý se může o tom přesvědčit na webu města. Všichni zastupitelé, včetně pana L. Henzla, měli dost příležitostí a času se vyjádřit. Pan Henzl tehdy neudělal nic a dnes srdceryvně, ale trochu pozdě pláče a navíc na špatném hrobě. Co se změnilo? Nezapomněl náhodou při obviňování jiných na jednu maličkost? Dnešní provozování obou barů při různých akcích bylo Radou města svěřeno podnikatelskému Sdružení. Pan Henzl je jedním ze dvou členů Sdružení. Možná si představy o otevření stálé vinárny, ze které by úžasně profitoval, spojuje jen s restaurací a s kuchyní. „Nekompetentní“ je pro něho ten, co údajně s kuchyní neuvažoval, a proto je na čase, aby dnešní „kompetentní“ v čele města z Chlumecké alternativy pochybení napravili a kuchyň dostavěli! Pochopitelně za peníze města. Považuji za nehorázné, když právě tento bývalý zastupitel, nám zde roní krokodýlí slzy.          

 

 

 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments