×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Kamerový systém - Velký bratr nebo jen torzo

S nápadem instalovat v Chlumci kamerový systémem přišel starosta Ing. Zetlittzer po návštěvě v Petrovicích v roku 2016. V brzké době se ukázalo, že pro sledování veřejného prostoru kamerami a pro uchovávání záznamu platí zákonem přísná pravidla. Při diskuzích o účelnosti kamer pro vlastní město Chlumec, protože jde o nákladnou investici, se proto vedly diskuze především v souvislosti s konkrétním umístěním kamer. Základní otázkou je, co od kamerového systému očekáváme a co může skutečně splnit.

Po třech letech klopýtání zde získáme kamerový systém, který je jeho pouhým torzem, a o jehož přínosu pro město je možné pochybovat. Průběžné sledování veřejných prostor kamerami, ukládání a užití záznamů je zákonem vyhrazeno městské policii nebo Policii ČR. Uvádí se, že slouží jako prevence a záznamy pro objasnění případné kriminality. Ke krátkodobě uchovávaným záznamům a při jejich využití nikdo jiný než policie nemá přístup. Městskou polici nemáme a při jednání s Policií ČR o umístění záznamového zařízení na obvodovém oddělení starosta pohořel. Ochota policistů skončila doporučením míst pro umístění kamer. Budovat zde kamerový systém se zaměřením na potřeby Policie ČR mi nikdy nepřipadalo jako chytré utrácení městských peněz. Význam pro město by naopak mohla mít okem kamery ostraha veřejného parkoviště, šance odhalit a díky záznamům potrestat poberty, pro které je veřejné prostranství místem, kde zbavují bezohledně odpadů, a vandaly ničící majetek města. Záznamy kamerového systému bude moci využívat Policie ČR pro objasnění kriminální činnosti. Město se k nim může dostat se souhlasem policie v mimořádných případech, kdyby došlo například k poškození majetku města. Kamery nedokážou ničemu zabránit a mohou jen následně napomoci při objasnění přestupků nebo kriminálního činu.

Na projekty a přípravy kamerového systému v letech 2017 a 2018 bylo vynaloženo téměř 150 tis. Kč (přesněji 149 859Kč) a realizace zůstávala přes sliby v nedohlednu. Pro rok 2019 stejně jako pro rok předcházející byl do rozpočtu města schválen 1 milion korun, ale až letos v červenci byla podepsána po výběrovém řízení na kamerový systém uzavřena smlouva. Firma AEC Novák s.r.o. má dodat a namontovat systém za 1 047 209Kč a za 152 944Kč zabezpečovat jejich servis další 4 roky.

Obavy o účelnosti systému pro město se potvrdily. Hned čtyři kamery z jedenácti navržených mohou být teoreticky prospěšné snad pouze pro Policii ČR, ale pro Chlumec jsou zbytečné. Dvě kamery na křižovatce ul. Ústecké a Pod Horkou budou bedlivě střežit příjezd a výjezd automobilů směrem na Děčín. Kamera na křižovatce ul. Ústecké a Stradovské ohlídá směr od Ústí nad Labem a jedna kamera na křižovatce ul. Zálužanské a Stradovské bude dozírat na poloprázdné autobusy ve směru na Stradov. Dokonce i o praktickém významu „policejních“ kamer je možné pochybovat.

Příkladem kamer, které duplují existující, spolehlivá a funkční bezpečnostní opatření nebo nemají pro město žádný smysl, jsou například kamery v areálech mateřských škol. Dvě kamery budou sledovat chodníky v areálech u vstupu do MŠ Pohádka a MŠ Pod Horkou. Není tajemstvím, že u vstupu do vlastních budov byly instalovány již před třemi lety audio-vizuální bezpečnostní systémy. Nikdo se do školek, ani pro své vlastní dítě, bez povolení učitelek nedostane. V noci jsou školky chráněny zabezpečovacími systémy s napojením na bezpečnostní agenturu. Jen o něco lépe je to s užitečností kamery u základní školy zaměřené na přístupu k hlavnímu vchodu. Přes den je vchod do školy zabezpečen a v noci celý objekt pod bezpečnostním systémem a ochranou agentury. Kamera navržená na šatnách fotbalistů by měla přínos v minulosti při dokumentování divokých prasat pustošících hřiště. Areál hřiště je dnes před prasaty chráněn oplocením a šatny bezpečnostním systémem a agenturou. Při ochraně majetku města a na střežení bezpečnosti jsou významné v podstatě jen tři kamery – jedna na kulturním domě a dvě kamery na tělocvičně školy zaměřené na školní hřiště. Tam si občas mladí dělají v noci piknik a snad je kamery odradí a napomohou ochraně prostoru před vandalismem a znečisťováním. Z jakého důvodu zde budujeme nákladnou kabeláž propojující další jednotlivé pro město postradatelné kamery? Neexistuje žádná budoucí koncepce dalšího rozvoje, která by na systém navazovala. Jen u tří až čtyř kamer ze všech jedenácti můžeme očekávat přínos při zvýšení bezpečnosti nebo ochraně městského majetku. Duplovat existující funkční bezpečnostní opatření nebo instalovat kamery, které nemají pro město smysl, znamená jediné. Investice v tomto rozsahu zůstane pouhým drahým torzem kamerového systému. Bohužel, bude příliš daleko za optimistickým očekáváním, které mnohé a mne osobně v minulosti motivovalo k jeho podpoře

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Nimra shaikh

  we have our professional team be in direct contact with both existing and potential customers via phone, email correspondence, instant online chat, etc. We firmly believe, that human interaction makes it more comfortable process, rather than dealing with computers and machines [url="https://deluxep

 • Guest - Nimra shaikh

  We are proud to deliver lab tested and approved drugs for low prices. Pregabalin

 • Guest - Rajput Seo

  We treat our clients as we ourselves expect to be treated, offering love, acceptance and a voice of support in the face of life’s challenges.
  marijuana products online

 • Guest - Rajput Seo

  Telcapharmacy is a worldwide online pharmacy that offers its clients to buy prescription drugs online, demonstrated and trusted wellspring of value medicine online.
  Online Pharmacy Delivery

 • Guest - Nimra shaikh

  You can be reassured that our products are the best quality. We are honest, accountable and transparent in our work and relationships with our clients. Order cannabis online

 • Guest - cody

  I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
  alaskan thunder fuck

 • Guest - Rajput Sahab

  Thanks for sharing us.
  Comfortable Slip Resistant Shoes

 • Guest - Rajput Sahab

  Nice website...walmartone login

 • Guest - Rajput Sahab

  This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post!
  www.fencing-fences.com

 • Guest - Rajput Sahab

  Hello, I have browsed most of your posts.
  www.retainingwalls-landscaping.com