×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Tělocvična bude sloužit boxerům – druhé kolo

Komplikovaný příběh o využití tělocvičny v suterénu pod kinem dospěl zdánlivě k rozuzlení. S definitivní platností o využití prostoru rozhodlo zastupitelstvo města až 10. 4. 2019. Přiklonilo se k původní koncepci architektů a k účelu podle projektové dokumentace. Tělocvična bude sloužit boxerům, ale také pro ostatní sportovní organizovanou činnost. Podlaha byla položena, ale způsob jejího dokončení vyvolává oprávněné otázky. O chybějícím vybavení tělocvičny není v polovině srpnu rozhodnuto, ale výzva Rady města, jak uděláme z malé tělocvičny velký „kšeft“, už existuje.

Uplynulo již více než sedm měsíců od ukončení rekonstrukce kulturního domu. Vítěz výběrového řízení, Rostislav Zilcher z Duchcova, dokončil pokládku PVC podlahy v tloušťce 5mm typu Gymfit 50. Nová podlaha je pro box a podobné sporty až příliš „universální“. Upadnout zde není nic příjemného. Při zadávání podmínek výběrového řízení na zhotovitele podlahy se o to, co dávno na úřadě zapadá prachem, nikdo nezajímal. Návrh podlahy podle projektu, dlažba do tmelu pokrytá kobercem, ani kvalitnější, ale dražší litá polyuretanová vrstvená podlaha, jak byl projekt upraven při změně stavby před dokončením, zůstal ležet v zapomnění. Návrh boxerů na položení v tréninkových halách běžné a levné „tatami podlahy“(cca 63 tis. Kč) byl také zamítnut. Je důležité podotknout, že vlastní podklad pro položení podlahy odpovídající původnímu projektu nebyl z dodávky zhotovitele rekonstrukce kulturního domu vynechán. Ze změnového listu č. 4, který schvalovala Rada města v prosinci 2018, vyplývá, že za dokonalý podklad pro podlahu jako vícepráce v tělocvičně, konkrétně za „potěr anhydridový samonivelační tl. do 35mm litý“, si Studio Jelínek s.r.o. účtovalo částku 47 571Kč (s DPH). Z jaké příčiny proto město ve výběrovém řízení na podlahu zadávalo práce týkající se úprav podkladu pro podlahu - vysávání, broušení, tmelení, správky prasklin a nová nivelační stěrka s montáží? Údajným důvodem pro rozšíření prací při pokládce podlahy, vycházíme z informace městského úřadu, byly praskliny nivelační hmoty a stav podkladu podlahy. Jak zkontroloval městem placený technický dozor kvalitu převzaté stavby? Jak byly podle Rady města již odstraněny všechny vady a nedodělky? Trochu  problematické si to představit, když podklad podlahy v tělocvičně vykazoval praskliny! Ručit za kvalitu podkladu pro podlahu bylo povinností zhotovitele stavby, tedy Studia Jelínek s.r.o. Uplatnění oprávněné reklamace je nejen právem, ale v případě hospodaření s městským majetkem dokonce také povinností vedení města, jako jeho dočasným správcem. Platit za stejnou práci dvakrát je nepochopitelné.

Přes ukončení pokládky podlahy v tělocvičně tak stále k plnému využití jí chybí nutné vybavení - lavičky, věšáky nebo šatní skříňky. O termínu a způsobu dokončení šaten není zveřejněno nikde ani slovo. Namísto toho si ze zveřejněné výzvy může každý udělat názor o záměru Rady města, jak chce pronájmem tělocvičny od každého bez rozdílu podporovat sportovní spolky v našem městě. Rada zde nepokrytě ohýbá záměr o využití tělocvičny, jak ho schválilo a určilo zastupitelstvo. Jde o koncept zcela odlišný od všeho, co zde v Chlumci historicky fungovalo. Všechny ostatní veřejné prostory a zařízení města, hřiště nebo prostory v kulturním domě byly a dosud jsou zapůjčeny všem spolkům z Chlumce bezplatně. A není rozdílu, zda jde o akce nárazové, jako jsou plesy, nebo o permanentní činnost, jako jsou pravidelné schůzky a akce důchodců nebo šachistů. Vybírat nájemné a současně spolkům na tento nájem přispívat je prapodivný nápad. Dokonce z toho nájemného, kde nám přibude administrativy, budeme údajně muset odvádět DPH státu. Co asi bude dalším podnikatelským krokem dnešního vedení města? Začnou před vlastním prahem, třeba vypálením kulaté sumičky Chlumecké alternativě za pronájem  hřiště při Chlumeckém guláši nebo za celoroční skladování jejich laviček v objektu města v bývalé kotelně? Dočkají se důchodci placení nájemného v kulturním domě při svých setkáních, tenisti TJ Chlumec za pronájem tenisových kurtů a hasičům zaúčtují sál při hasičském plese?

Vraťme se zpět k dobré tradici v Chlumci a k selskému rozumu. Prvotním cílem při poskytování městských prostorů a zařízení není „kšeft“ nebo komerční zisk, ale příležitost pro jejich široké využití občany a spolky Chlumce. Malá tělocvična by neměla být výjimkou! Pro dlouhodobou pravidelnou sportovní činnost je nápad na nájemné už úplně scestný, pokud je skutečným cílem podpora našich spolků. V případě mladých boxerů je odměnou a přínosem města nejen jejich úctyhodná reprezentace Chlumce. Jestliže jste se vážení radní rozhodli, přes usnesení zastupitelstva, komplikovat a znechucovat spolkům jejich činnost, tak se vám to nájemným a podobnými krkolomnostmi spojenými se zbytečnou administrativou může dařit. Budete vítězem, ale poraženým zůstane Chlumec. Nakonec zde nebude mimo funkcionářů na radnici už vůbec nic.                                      

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments