×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Soudy a osudy starostů

Zájem novinářů z nezávislých regionálních plátků o naše město, když pomineme dílčí sportovní výsledky fotbalistů, vyvolaly v posledních letech jen dlouhé soudní spory. Chlumec se dále soudí již více než osm let, zastupitelstvo o nich rokuje, ale jeho občané jsou ponecháni v nevědomosti. V Chlumeckém zpravodaji si vystačíme s rubrikou „Vážení spoluobčané“ doplněnou o články od několika tradičních přispěvatelů - o hasičích, rybářském kroužku a základní škole a něco málo více. Soudy se v Chlumci propojují s osudy starostů a zastupitelé opakují chyby více, než si myslíme.

 

Když před lety na začátku svého starostování vyzýval Ing. Maxa své příznivce k podpoře Chlumce a k jejich účasti na jednáních soudu ve sporu s firmou MFC – IZOBLOK s.r.o., byla to představa k popukání. Vyjevený předseda soudu by patrně žasnul, kdyby chlumecká veřejnost naplnila soudní síň k prasknutí. Dnes bychom komický nápad mohli obrazně rozvíjet, třeba o doplnění transparentů v rukou pravověrných s heslem „Vždycky Chlumec“ nebo něco podobného. Nevím, zda se někdo na soudy z Chlumce vybral, ale výsledkem bylo vždy „ Waterloo“. Starosta Zettlitzer byl při posedávání na jednáních soudu pravým opakem. Svou účast a informace o zasedání soudu dokonale tajil, ale ani to Chlumci nepomohlo. Ve sporu s panem Ferjenčíkem soud snížil jeho pohledávku vůči městu a v případě SkateParku jsme dokonce něco málo vysoudili. Co jsme vysoudili, o to jsme zase přišli. Iniciativní podání, stále ještě za starostování Ing. Maxy, za „nevydaný historický majetek“ vůči Ing. Vodňanskému skončilo až po volbách 2014. Celková ztráta města 560 tis. Kč! Město zaplatilo. A Ing. Vodňanský, když se ze soudního stresu psychicky zotavil, tak po posledních volbách jako první přispěchal s myšlenkou na koalici Chlumecké alternativy právě s Ing. Maxou. Jediným hmatatelným úspěchem vedení Chlumce po roku 2015 vlastně bylo uzavření nových právních smluv a ukončení spolupráce s paní advokátkou z daleké Mohelnice. Městu oproti minulosti značně poklesly výdaje za advokáty, ale nikdo to neocenil. Chlumec se dodnes soudí a všechny jeho soudní spory začaly ještě před rokem 2014.

 Zastupitelé města na konci roku 2018 rozhodovali o dalším postupu ve dvou ze tří stále neukončených soudních sporů. Krajský soud potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu ve sporu s firmou Genova (13,5mil.Kč), a zastupitelé se bez odporu rozhodli uhradit Genově soudem stanovenou jistinu včetně úroků a zapomenuli na další zbytečná dovolání zajímavá jen pro advokáty. Odvolat se proti dalšímu výroku soudu s panem R. Volfem (1,3 mil. Kč)a doplatit mu nájemné za garáže a dvůr za bývalou radnicí, jednohlasně schválili všichni současní zastupitelé. Spor je přímým důsledkem ekonomicky nevýhodné a právně „mizerné smlouvy“o pronájmu úřadu města na ul. Krušnohorské 39. Smlouvu R. Volfovi tehdy 26. 1.2011 odsouhlasilo nejtěsnější většinou osm přítomných zastupitelů zvolených za Nezávislé, KSČM, Chlumeckou alternativu a za Stranu zelených (tehdy druhá kandidátka Chlumecké alternativy) a podepsal Ing. Maxa. Bohužel, pravdu měli všichni ostatní, kteří tehdy vystupovali proti uzavření vadné smlouvy nebo se hlasování zdrželi. Zastupitelé, kteří nevýhodnou a právně nejasnou smlouvu schvalovali a do sporu nás s R. Volfem dostali, nám v Chlumci po volbách 2018 opět společně vládnou a rozhodují (Vodňanský, Maxa, Preisslerová a Louda).

 Krajský soud nám naopak vrátil zpět k řízení žalobu firmy Brehovský (2,7 mil. Kč), kde město v prvním kole uspělo. Chlumec čeká repete na okresním soudě. Pro přijetí nabídky na vyrovnání ve výši 1mil.Kč chyběl při jednání zastupitelstva 17.1.2018 jeden jediný hlas. Nová nabídka od firmy Břehovský, ale již na 2,5 mil.Kč, kterou projednalo zastupitelstvo 11.6.2019 neměla při hlasování velkou naději. Deset ze 14 zastupitelů ji opakovaně v tajném hlasování odmítlo. Říká se, že do stejné řeky nikdy nevstoupíš. Soudcům je to úplně jedno a občanům Chlumce možná také. Chlumečtí jsou prostě nepoučitelní.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments