×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

 Tvrziště ve Stradově zůstane tajemstvím

 O překážkách při naplnění myšlenky odhalit pro širokou veřejnost tajemství zaniklé středověké tvrze ve Stradově si čtenáři Zrcadla mohli přečíst v zářijovém čísle. Přes aktivní podporu města a souhlas vlastníka pozemku nebylo možné využít příslib ředitele Ústeckého muzea na provedení orientačního archeologického průzkumu na pozemku, kde se tvrz nacházela. Průzkum byl podmíněn vydáním rozhodnutí města Chlumec na pokácení přebujelé zeleně náletových dřevin. Komplikovanost zákonů, neschopnost úřadů konat a rozhodovat v zákonných lhůtách a jeden aktivista dokázaly, že bude již druhý rok ztracen.

Když Město Chlumec po dlouhých čtyřech měsících vydalo ke kácení zeleně své rozhodnutí, vstoupil do správního řízení Lukáš Blažej, aktivista ze spolku Ústecké šrouby, který se proti rozhodnutí údajně v zájmu přírody a krajiny odvolal. Rozhodnout o jeho odvolání trvalo byrokracii Krajského úřadu dalších devět měsíců až do 9. 9. 2018. Rok 2018 byl pro archeology ztracen, ale další období vegetačního klidu, kdy jedině je možné zeleň kácet, bylo před námi. Je květen a bujná zeleň dále zakrývá archeologické naleziště. Zima tentokráte úspěšně uspala v blahosklonné nečinnosti naše městské úředníky. Kácení ani nezačalo a po roce minulém se ani v tom letošním pokroku při objevování tvrze ve Stradově nedočkáme. Výmluvy na časovou prodlevu k dosažení souhlasu nového vlastníka pozemků s kácením zeleně zůstanou výmluvným vyjádřením neúspěchu, organizační neschopnosti místní byrokracie a nezájmu a neznalosti vedení města. Jediným úspěšným se stal mladý aktivista, kterému se podařilo díky zneužíváním zákona o ochraně přírody a krajiny zdržovat kácení zeleně v Chlumci.  Podobně přispíval k byrokratickému marasmu v Ústí nad Labem a dosáhl svého. Zviditelnil se. Dnes tento absolvent gymnasia a student práv díky „zviditelnění se“ kandiduje na čtvrtém, tedy volitelném místě, Pirátů do Evropského parlamentu. K jeho úžasnému přínosu při obhajování zájmu a práv našich občanů a při reprezentaci naší země v Evropském parlamentu nemám pochybnosti. Když pan Blažej a jemu podobní budou „oBlažovat“ svými aktivitami někoho jiného v Bruselu, tak snad Stradov zůstane ušetřen pirátských nájezdů. K minulému povzdechnutí: „Tak zase jednou příště“, kterým příběh o snaze prozkoumat tvrziště ve Stradově končil posledně, si doplňme, „až se nám vzbudí Šípkové Růženky na úřadě v Chlumci.“

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments