×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Architekti ať jdou k šípku

Myšlenky a ideje architektů o budoucím vnitřním uspořádání kanceláří městského úřadu, které se dodržovaly podle projektů rekonstrukce kulturního domu až do poslední chvíle, dostaly náhle řádnou trhlinu. Při konečném stěhování „nekompetentní“ odmítli všechny původní a různé lepší a logické varianty na využití prostor pro městský úřad a rozhodli o paskvilu. 

Návrh architektů a projektová příprava pro rekonstrukci kultruního domu v Chlumci si vyžádala nemalé finanční prostředky a jsou v ní uloženy stovky hodin odborné práce. Po dokončení stavební realizace náhle odošlo ke změnám, které  negativně zasáhly do původní koncepce. Upuštěním od návrhu na umístění pokladny, matriky a Czechpointu na přízemí u kina a jejich nahrazením za prostor pro půjčování knih nebylo mnoho ztraceno. Ve druhém poschodí zůstávalo k dispozici tolik prostorných místností, aby bylo stěhování nábytku a úředníků omezeno na minimum. Na úřadě v ulici Krušnohorské před stěhováním v lednu 2017 pracovalo v 11 kancelářích o celkové ploše 264m2 celkem 17 lidí. Vedení úřadu, tedy starosta, místostarosta, tajemník, spolu se sekretářkou zde mělo k dispozici 4 místnosti o rozloze 107,9 m2. Další dva roky v době II. etapy rekonstrukce se počet pracovníků snížil na 16, ale plocha kanceláří vzrostla na 309,5m2. Šatna za jevištěm (15,6 m2), byla jediným průběžně využívaným provizoriem. V době plesů a kulturních akcí sloužila pro umělce, komedianty a kašpary a v době úřední je zde střídal místostarosta s přestupkovou komisí. Všechny ostatní kanceláře úředníků byly zařizovány původním nábytkem a obsazeny tak, aby po ukončení celé rekonstrukce se stěhovalo do nového jen vedení města a přesunula se matrika s pokladnou do přízemí.

Po ukončení II. etapy, kdy se nové vedení rozhodlo umístit na přízemí namísto matriky, pokladny a Czechpointu (66,6m2) městkou knihovnu, zůstalo na II. podlaží dalších 11 místností o rozloze 355m2 a nová obřadní síň s její přípravnou (84,3m2). Po stěhování z minulého týdne podle představ vedení města zde mimo obřadní síně nezůstala volná ani jedna místnost jako zasedačka. Proč je přestupková komise opět v provizoriu šatny za jevištěm? Plocha kanceláří se oproti ul. Krušnohorské zvýšila o 91m2 a při očekávaném zvýšení počtu pracovníků na 18 (přírůstek o 1 úředníka) to nemá logické vysvětlení.

Z koncepce architektů a projektantů, koncentrovat nad kino sekretariát a celé vedení města a do druhé lokalizovat jednotlivé odbory úřadu, nezůstal kámen na kameni. Vedení dnes okupuje 48% plochy celého městského úřadu. Zabralo si všechny čtyři největší kanceláře, které spolu mají neuvěřitelných 172,7m2 (v roku 2016 pouze 107,9m2). Místostarosta se odstěhoval do nové kanceláře (47,7m2 oproti původní 24,8m2), možná aby se přiblížil starostovi (52m2), ale tím se značně vzdálil od sekretářky a od místa, kde měl logicky sedět, až na opačný konec celého úřadu. Dodejme ještě drobnosti. Tajemník odmítl stěhovat se blíže k sekretářce, finanční odbor najednou nutně potřebuje pro svou vedoucí samostatnou kancelář a plánovaná prázdná místa (například na odboru územního rozvoje) zůstávají nevyužita. Ze všech původních a různých a logických variant na využití prostor pro městský úřad rozhodli zodpovědní o paskvilu. Kdo ze všech těch „kompetentních“ nebo „vyvolených“ se přičinil, to není známo. Vzkaz ke všem, kteří se na původní koncepci podíleli, zní: „Jděte k šípku, páni architekti!“

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments