×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Škaredá zeď za kulturním střediskem

V době, kdy Studio Jelínek s.r.o. v roku 2016 zahajovalo I. etapu rekonstrukce kulturního domu, aby se městský úřad mohl urychleně přestěhovat, byla dokončena „Projektová dokumentace pro statické zabezpečení a opravu opěrné zdi za kulturním střediskem“. Zdá se, že odbornost a garance autorů projektu ani městem už vynaložené finanční prostředky nejsou pro některé radní dostatečně závažným důvodem, aby se nepustili do zpochybňování připravené investice a do vlastní tvorby.

Zeď nebyla součástí projektů rekonstrukce, ale na doporučení generálního projektanta si město objednalo projekt jejího statickému posouzení a případné opravy. Standardně po výběrovém řízení byla podepsána starostou 18. 5. 2016 smlouva o dílo na projekt s firmou DZ INTACT s.r.o. v hodnotě 94 985Kč. Po třech měsících jsme měli jistotu, že její stavebně-technický stav není žádným bezprostředním ohrožením. Oprava zdi s orientačně vyčíslenými náklady 1,6 milionu korun byla proto dočasně odložena. Výběr firmy, které jednatelem je Ing. Daneš Horák, autorizovaný inženýrem ČKAIT v oborech statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce, byl pro vypracování specializované projektové dokumentace zárukou a garancí odbornosti. Jen pro informaci, tak mezi architekty a projektanty požívají odborníci na statiku zvláštní úcty a vážnosti. Jsou zde mezi všemi odbornostmi jakousi šlechtou, protože bez nich a jejich výpočtů se nezrealizuje prakticky žádná komplikovanější stavba. U dopravních staveb s jejich mosty, násypy a opěrnými zdmi to platí dvojnásob. Po schválení investice v městském rozpočtu na rok 2019 stačilo zabezpečit stavební povolení, vybrat stavební firmu a v klidu zeď opravit. Radní se rozhodli konat jinak.

Radou města zveřejněné informace, že bude využit původní projekt a současně, že je zde dohoda s majiteli rodinného domu o odebrání části zdi a že se předpokládá rozebrání a opětovné složení zdi, jsou zcela protichůdné. Neporadila by si s nimi ani chytrá horákyně. Buď platí původní projekt, nebo město musí objednat a zaplatit za projekt úplně nový. 

Z neveřejných zdrojů získané informace, aby „škaredá zeď“ byla nahrazena gabiony, což jsou sítě naplněné kamenivem, je zcela v rozporu s původním projektem. Projekt zahrnoval nejen opravu a statické zabezpečení zdi pilíři, ale také estetické sjednocení čedičovým obkladem. Estetické důvody pro gabiony tímto můžeme vyloučit, ale o dalších důvodech odborníků z vedení města se pokusme spekulovat.

Jednání s vlastníkem přilehlého pozemku a úvahy o rozebrání zdi znamenají při realizaci značně objemné zemní práce spojené s odtěžením zeminy nade zdí. Původní projekt naproti tomu nic takové nevyžaduje! Zkušenosti varují! Trochu nám to připomíná zbytečné překládání zeminy z jedné kopky na druhou na konci sídliště před několika lety. Říkalo se tomu „úprava zemníku“, přestože šlo o deponii. Chlumec si zemní práce objednal u firmy GeoWorks s.r.o., které jen úplnou náhodou byl spoluvlastníkem tehdejší radní Ing. Vodňanský. Veřejnosti byla investice prezentována jako potřebná pro Chlumec. Mnohem méně se již mluvilo o ceně a o jejím porovnání s běžnými tabulkovými cenami zemních prací. Vždyť to bylo jen z peněz Chlumce!

V každém případě se veřejnost má právo dnes ptát. Přinese nové technické řešení při opravě zdi městu takové výhody, aby odpovídaly za ztrátu času a za další zbytečně vynaložené peníze města přinejmenším za nové projekty? Já pochybuji. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation