×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

TJ Chlumec a mladí fotbalisté –

vnitřní rozklad ohrožuje existenci klubu

Již několikrát při veřejném zasedání zastupitelstva v Chlumci se v závěru diskuze přihlásili rodiče nejmenších fotbalistů s požadavkem na řešení sporu, který vznikl evidentně uvnitř vlastního TJ Chlumec. Na podstatu a závažnost problému a na postavení města při jeho řešení mají členové našeho nejstaršího sportovního spolku, veřejnost a zastupitelé diametrálně odlišné názory. Ve chvíli, kdy nespokojení rodiče si z vlastních dětí udělali rukojmí a přenesli své hádky do jejich vzájemných dětských vztahů, rozhodnul jsem se veřejně vyjádřit svůj názor jako zastupitel. Každý spolek má právo řešit své vnitřní záležitosti sám. Zasahovat do nich funkcionářům města neumožňuje ani zákon ani podpora, kterou spolkům město poskytuje. 

Nechci nikoho přesvědčit, že jsem se sporu hluboce věnoval. Odmítal jsem a odmítám, aby zastupitelé řešili vnitřní problémy jakéhokoliv spolku. Od počátku byl spor interním problémem TJ Chlumec a je jedno, zda byl vyvolán osobní averzí panující mezi panem Malcem, předsedou TJ Chlumec a skupinou rodičů nebo trenérů nejmenších fotbalistů. Jestliže by stížnost rodičů směřovala na pana Malce nebo jiného zaměstnance města, protože nekonají poctivě svou práci při správě a údržbě hřiště, tak jde o pracovní problém a úkol pro jejich nadřízené, například tajemníka obce. V případě neplnění smlouvy ze strany TJ Chlumec ohledně poskytnutí finančního příspěvku nebo užívání hřiště, je řešení také relativně snadné. Výška a podmínky pro udělení a čerpání finančního příspěvku města pro TJ a stanovení podmínek pro užívání hřiště nebo dokonce vypověděním smlouvy jsou nástroje, které město má k dispozici. Jestli rodičům jde o větší díl peněz „pro malé fotbalisty“, tak si odkrojit z toho koláče pro TJ Chlumec už dnes díky společenské smlouvě s městem svůj díleček mají volejbalisté, tenisový oddíl anebo financování konkrétní společenské akci, jakou je Pochoduje celá rodina. Do budoucí smlouvy by byla jen doplněna při účelu příspěvku města dílčí částka a určení „pro financování mužstev mládeže“. Vypadá to až příliš jednoduše pro pochopení „nesmiřitelných“.

Nikdo mne nepřesvědčil o pochybení ze strany TJ Chlumec při plnění smluv uzavřených s městem a důvody ke stížnostem nebyly vzneseny pro zanedbání pracovních povinností zaměstnanců Chlumce. Vše ostatní potom ovšem patří do plné pravomoci TJ a jejich orgánů - vedení klubu nebo oddílu, valné hromady a to vše podle jejich stanov.

Představy některých zastupitelů, že „funkce“jim dává právo či dokonce povinnost zasahovat do fungování spolků, proto nesdílím. Když Rada města rozhodne o „kompetenci“radního pro některou oblast, tak nechápu jeho„kompetenci ve smyslu schopnosti“ a ani jako právo vstupovat do vnitřních záležitostí spolků. Vyhlášení typu „já přijdu na vaši valnou hromadu“ nebo dokonce usnesení Rady města o tom, kdy má být svolána Valná hromada TJ Chlumec a kolik zástupců města by mělo být pozváno, je vrcholem arogance. „Kam tě nezvou, tak nelez“, říkala moje tetička.Právo města mít zastoupení v předsednictvu TJ Chlumec je mimo zákony. Když v TJ Chlumec, proč nepožadovat účast zástupců města důsledně do vedení všech spolků podporovaných městem? Všechny spolky si jen změní své stanovy a jejich členové opustí principy vnitřní demokracie při volbě svého vedení, aby se dočasní papaláši mohli vetřít do čela třeba Včelařů, Rybářů, Chlumecké alternativy … a všech dalších spolků. Zásady demokratičnosti ve stanovách spolků a jejich dodržování je základní podmínkou pro zapsání spolků do rejstříku. V Chlumci není dost ochotných funkcionářů města, aby si mezi sebou všechny spolky rozdělili. Naštěstí naše společnost zatím nedozrála k návratu do časů před rokem 1989.

S odchodem trenérů nejmladších fotbalových teamů a části jejich svěřenců se situace vyhrotila a došlo k založení nového sportovního spolku „Chlumecká sportovní“. Zastupitelům městu předložil spolek své představy o fungování, kde samozřejmě nechyběly požadavky na využívání městského sportovního areálu a peníze od města jako nejvyšší položka pro financování činnosti. O výšku příspěvku vlastně nejde, doplácíme a utrácíme nyní s klidným vědomím mnohem více za jiné nesmysly, protože na to máme. Dokonce to nejde ani z kapsy vlastní, ale jen z veřejných peněz. Jak budou na jednom hřišti fungovat dva fotbalové kluby, dnes znepřátelené tábory. Na stadionu San Siro v Miláně hrají AC Milano a Inter Milano své mistrovské zápasy více než 70 let hned. Dva velké evropské fotbalové kluby a dohodnou se. My nejsme v Miláně, ale v Chlumci. Nedokázali se dohodnout ani dvě skupiny v rámci jednoho spolku, protože nesnášenlivost a hádky, to je pro nás typické. Zelený trávník fotbalistům TJ Chlumec závidí mnozí, ale velikost a úroveň zázemí hřiště má k dokonalosti daleko. Přetahování si malých fotbalistů mezi dvěma fotbalovými kluby je pro samotnou existenci fotbalu na jednom malém hřišti v malém Chlumci cestou do pekel. Má organizovat čas a účel využití hřiště a šaten v budoucnosti město nebo nějaký jeho potentát, to mne děsí. Zjistil jsem od více rodičů, že se dnes ve škole mezi spolužáky rozpadají kamarádství podle toho, kdo zůstal nebo nezůstal a chce nebo nechce hrát za TJ Chlumec nebo za Chlumeckou sportovní. Je mi smutno, že malí kluci namísto toho, aby spolu vyběhli na hřiště, tak se mezi sebou dohadují, jak za vším jsou peníze a kdo peníze druhému upírá. Sami si to nevymysleli, to je výsledek sdělení od jejich rodičů.

Vážení rodiče, kteří máte doma své malé fotbalisty, přenášení svých hloupých dospěláckých sporů na děti je vrcholně nezodpovědné. Za fauly na vlastních dětech byste měli dostat červenou kartu a vypadnout ze hřiště do kabin nebo dostat úplný distanc za takové „angažování se“. Kdybych jako rodič považoval podmínky v TJ Chlumec pro své děti za nepřijatelné, tak v jejich zájmu jim najdu jiný oddíl nebo jiný sport. Kdo seje vítr, sklidí bouři. Bouře může smést TJ Chlumec a později také vás a všechny nesmiřitelné.

Nazvěte si arogancí nebo pohrdáním, když kdokoliv odmítá vstupovat do vnitřních problémů TJ Chlumec, přestože tam jsou nebo už nejsou právě vaše děti. Skutečně mne jako zastupitele nezajímá, zda se 95% rodičům pan Malec líbí nebo nelíbí. Stejně mne málo zajímá, zda se Malcovi líbíte vy nebo někdo jiný. Jako zastupitel nejsem a nebudu soudcem vašich sporů a pro politikaření a angažování se některých zastupitelů na rozbití spolku TJ Chlumec nebudu mít nikdy pochopení.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments