×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Ve veřejné dopravě bitva o korunu

        Slevy cestovného ve veřejné hromadné dopravě platné již od 1. 9. 2018 nijak neodradili Nezávislé v Chlumci, aby upustili od svého předvolebního slibu dosáhnout přeřazení Chlumce a Stradova do společné dopravní zóny s městem Ústí nad Labem. Ve svém důsledku přeřazení do společné zóny může znamenat pro studenty do 26 let a pro seniory cestující do Ústí nad Labem snížení cestovného o jednu korunu ze současných 5Kč na 4Kč. Energie, čas a množství popsaného papíru, kterou věnuje Komise pro dopravu a územní rozvoj a budou mrhat vyjednavači v čele s místostarostou města, nejsou přiměřené malosti vytyčeného cíle. Chlumec čekají na dořešení ve veřejné dopravě úkoly důležitější.

 

Zavedení integrovaného systému veřejné dopravy od roku 2015 hluboce roztrpčilo seniory, kteří s vyčleněním Chlumce do samostatné dopravní zóny přišli o výhody u cestovného poskytované dále jen na území krajského města. Z centra Chlumce se stal přestupní uzel, ze kterého denně desítky autobusů vyjíždí k cílům, kam nikdo z Chlumce necestuje. Bouře občanského odporu spojená s ukončení „jedenáctky“ ve Stradově se zklidnila, až když byla autobusová točna na návsi před hospůdkou U Dostrašilů po půl roce zrušena. Prosazení opětovného prodloužení linky 11 do Přestanova nebylo zadarmo. Přišli jsme o několik spojů a prodloužení město hradí ze svého rozpočtu.

V dalších čtyřech letech se mnoho nezměnilo. Prázdné a poloprázdné autobusy dále projíždějí naším městem a čekací doby při přestupu mezi spoji v Chlumci se nadměrně prosloužily. Pokroku při „Integraci veřejné hromadné dopravy“ mezi přepravci nebylo dosaženo ani u způsobu placení jízdného. SMS jízdenky nebo papírové lístky Dopravního podniku města Ústí n./L. (DPMÚ) v zelených autobusech Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) dále neplatí. Zkušenost uhradit v autobusech DÚK cestovné v hotovosti je občas traumatickým zážitkem. Pokud nemáte přesně připravenou úhradu v mincích, tak vás řidič ze dveří vyprovodí dříve, než řeknete švec. Zadarmo už můžete obdržet jen komentář s patřičnou dávkou sprostých výrazů. Není to výmysl, ale vlastní nedávná zkušenost.

Jediným skutečně zásadním obratem, který určitě přivítali senioři, se stalo výrazné snížení cestovného. Rada Ústeckého kraje o něm jednala již v červnu minulého roku. Její rozhodnutí bylo reakcí na celostátní slevy ve veřejné dopravě vyhlášené vládou. Z Chlumce do Ústí nad Labem tak od 1. září 2018 cestují všichni studenti do 26 let a senioři nad 65 let za pouhých 5Kč (dříve 21Kč). DPMÚ v zóně 101, která zahrnuje vedle krajského města ještě Trmice, Ryjice, Chuderov, Chuderovec a Žežice, přepravuje seniory nad 70 let zcela zadarmo a cestovné pro studenty a seniory 65-70 let je ve výši 4Kč.

Splnění předvolebního slibu Nezávislých, přeřadit jen Chlumec a Stradov, protože Žandova se to nedotkne, do jedné společné zóny s Ústím nad Labem (zóna 101), znamená dosáhnout u zlevněného cestovného pro vybrané skupiny další snížení cestovného za jízdu a to o jednu jedinou korunu (z 5Kč na 4Kč). Pochybuji, že to je nejožehavější problém veřejné dopravy v Chlumci. Občané by více ocenili, kdyby došlo v dopoledních hodinách k posílení počtu autobusů č. 11 do Chlumce. Kraj by si mohl ověřit dopravním šetřením využití linek a reagovat. Placení prázdných autobusů denně projíždějících Chlumcem je vyhazováním peněz z okna. Dopravní průzkum provedený studenty UJEP na podzim 2015, který to prokázal, byl podkladem pro upozornění úředníkům Ústeckého kraje. Zbytečně. Smysl věnovat tolik času a energie na snížení cestovného o 1Kč a podstatné věci zanedbávat, to mi uniká. A jsou zde další náměty. Po dokončení nové autobusové zastávky ve Stradově v roku 2019, díky její včasné připravenosti v minulosti, se logicky nabízí příprava zastávky v opačném směru. Byla navržena už ve Studii proveditelnosti a ve schváleném územním plánu je definována jako veřejně prospěšná stavba. Reálnou příležitost získat pro její financování dotace by město nemělo promrhat. V Žandově by neodmítli ještě letos přístřešek u své zastávky. Výzvou do budoucna je přestavba centrální zastávky v Chlumci. Samozřejmě to vše už není bitva o 1Kč, ale pouze názor, co je více a co méně důležité ve veřejné dopravě.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation