×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Úder pod pás mladým boxerům v Chlumci

Po necelých sedmi letech od svého založení v roku 2012 se mladí boxeři v Chlumci stali historicky nejúspěšnějším sportovním klubem v historii města. Od počátku byli spjati s objektem kulturního domu a po jeho rekonstrukci se tam měli vrátit. Současný přístup vedení města, kdy se hledají jen důvody, jak se jich zbavit, je ranou pod pás.

O dlouhodobých sportovních úspěších mladých boxerů se dozvídá naše veřejnost už roky z Chlumeckého zpravodaje. Jen z Mistrovství ČR ve všech kategoriích si přivezli 44 medailí a z toho 10 zlatých. Chlumec reprezentovali na turnajích u nás a v dalších devíti evropských zemích. Čtyři z nich se dostali do reprezentace České republiky a jeden z nich vybojoval na Mistrovství Evropy dvakrát vždy 5. místo. Náš Kulturní dům v Chlumci se stal místem pořádání Mistrovství republiky juniorů, několika extraligových utkání mužů a šesti ročníků turnajů v boxu "O pohár starosty Města Chlumec", na kterých vždy zvítězil. Na sportovních utkáních se v našem Chlumci objevili mezi hosty legendy českého boxu z minulosti, jakými jsou Lukáš Konečný, Ladislav Husárik, Peter Hrivňák, Rudolf Kraj, Miguel Velozo, Václav Němeček a nespočet dalších. Kulturní dům se stal interiérem pro natočení filmu „Koza“ z prostředí boxu a chlumečtí boxeři a mnozí občané se stali přímými účastníky natáčení.

S kulturním domem je SK BOX Chlumec nerozlučně spojen. Začínali zde v nevytopených kancelářích, které jim sloužily jako tělocvična, a pokračovali po přesunu do bývalé pivnice nad kinem s protékající střechou a jen s provizorně instalovanou  elektřinou. Dokázali vítězit v ringu po tisících tréninkových hodinách v provizoriu, bez šaten a sprch s horkou vodou a nad kinem jen s jediným funkčním záchodem. Neodradilo je, když se na konci roku 2017 v důsledku  rekonstrukce kulturního domu museli uchýlit z Chlumce do Krupky. Dále dřeli a s hrdostí reprezentovali Chlumec. Věřili ve svůj návrat do kulturního domu, protože v rámci II. etapy rekonstrukce byl do suterénu pod kinem vyprojektován jako samostatný stavební objekt (SO II 08) tréninkový prostoru pro boxery. Konečně odpovídající „boxovna“, se sociálním zázemím, šatnami vybavená moderní a účinnou vzduchotechnikou. Rekonstrukce už byla ukončena, ale „boxovna“ zůstává prázdná.

K  vybourání v suterénu nevyužívaných a nepotřebných skladů plných harampádí a navrhnout zde malou tělocvičnu se specifickým hlavním využitím jako „boxovnu“ pro dopředu určeného uživatele je třeba ještě doplnit. V průběhu rekonstrukce došlo ke změně stavby rozšířením cvičební plochy ze 75,5m2 na 140m2 a to na úkor původně navrženého zázemí pro trenéry, nářaďovny a chodby. Při potřebném stavebním povolení k této změně stavby v souhlasném stanovisku KHS zohlednila, že se jedná o „boxovnu“ pro konkrétní sportovní klub. Původní požadavek KHS na samostatného sociální zázemí pro trenéry byl po projednání vypuštěn. Při jiném hlavním využití prostoru jako běžné tělocvičny je potřeba samostatné sociální zázemí pro trenéry dobudovat.

Chlumec získal z Programu mobility dotaci 3,2 mil. Kč na vybudování bezbariérového přístupu do Kulturního domu a kina, pro rampu a terasu (SO II 07), a na montáž a dodávku výtahu (IO 01). Vedle stavebně-technického řešení u obou uvedených stavebních objektů město muselo splnit ještě další podmínky. Jednak dovést k rampě bezbariérovou pěší trasu (chodníky z  ul. Muchova a Nad Školou) a řešit celý komplex kulturního domu a kina bezbariérově. Experti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany posuzující náš projekt a žádost o dotaci akceptovali náš argument o výjimce z hlediska bezbariérovosti pouze u „boxovny“. Vlastní vstup do tělocvičny, šířky dveří sociálního zázemí a chybějící samostatné sociální zařízení pro osoby tělesně postižené jsou právě výjimkou při bezbariérové řešení v celém kulturním domě. Bez doporučení Vládním výborem by MMR ČR naši žádost o dotaci ani nezaregistrovalo. Změníme-li dnes “boxovnu“ na běžnou tělocvičnu, měníme podmínky, za kterých byl souhlas Vládního výboru udělen. Dotace 3,2 mil. Kč na účet města již byla převedena.

Rada města nepřijala oficiálně dosud žádné usnesení, ale z výsledku jednání s SK BOX Chlumec je zřejmé, že se zde hledají účelově důvody pro zpochybnění původního účelu využití. Některé argumenty jsou zcela liché, protože proti využití jako „boxovny“ nenajdeme žádná stavební omezení. Hledají se tedy důvody se zdánlivou logikou, jakým jsou vynaložené náklady ve vztahu k intenzitě využití prostor pouze pro boxery. Při přípravě nikdo z tehdejšího zastupitelstva nepřišel s podobnými výhradami ani s návrhem vypustit „boxovnu“ z realizace a městu tím ušetřit cca 1,9 mil. Kč. V případě dobré organizace nepochybně může zůstat hlavním účelem využití „boxovna“ doplněná o další aktivity v jiném čase. Komerční využití a nějaká ekonomická návratnost je zde příběhem Alenky v říši divů.

Informaci o souvislostech stavebně-technického řešení „boxovny“s podmínkami KHS a se závazky spojenými s dotací z Programu mobility všichni členové zasrtupitelstva již obdrželi 27. 2. 2019. O hledání cesty nebo rozumného kompromisu, ke kterému zavazuje Radu města „polovičaté“ usnesení zastupitelstva, stále odkládá spolu se zprovozněním tělocvičny. Ani další jednání a vstřícnost ze strany SK BOX Chlumec na tom nic nezměnilo.

Ve vzduchu zkrátka a doslova visí to, co veřejně nikdo nehodlá přiznat, aby nebyl obviněn z  rasismu. Mladí boxeři v Chlumci dnes nejsou jen z Chlumce a navíc možná nejsou pro některé zastupitele všichni dostatečně bílí a to jim nejvíce vadí. SK BOX Chlumec již dostal nabídky odejít z Chlumce jinam, kde nad nimi neohrnují nos.

            Za další výdaje spojené s případnou změnou prostoru „boxovny“ na jiné využití ponesou odpovědnost a důsledky všichni členové Rady města, kteří k situaci přispěli. S odchodem SK BOX Chlumec, jmenovitě s Romanem Rusňákem a dalšími trenéry, zde ztratíme nejen úspěšnou reprezentaci města, další medaile a oživení společenského života města, ale především jeho práci při výchově mladé generace. Možná to je ztráta největší. Své svěřence pan Rusnák do tělocvičny přiváděl a doslova sbíral často ze sociálně problémového prostředí. Neučil je zde pouze technice boxu, ale vštěpoval jim do dospělosti návyky, jak v naší společnosti jednou mají spořádaně žít. Od pochopení, že jen pravidelnost a tvrdý tréninku vede ke sportovním úspěchům, je jen krok k přisvojení si, že stejná pravidla platí pro poctivou práci a odříkání si pro úspěchy v životě a že to musí být bez faulů a úderů pod pás. Za to byl městem v minulosti Roman Rusňák oceněn a to zůstává mimořádným přínosem jeho a SK BOX pro Chlumec. Současný přístup Rady města k boxerům považuji za ránu pod pás.                                  

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Download, Install & Activate Ms office 365 for home & Business purpose. Also get full technical help for office setup installation. Visit : Office setup 365 product key for more details.

 • Query items Included scrap from the web AVG AntiVirus.AVG AntiVirus is a group of antivirus programming created by AVG Technologies,a backup of Avast. It is accessible for Windows, macOS and Android Enter AVG product key click here for more details.

 • Mcafee antivirus is broadly utilized antivirus distinguishes and kill PC infection, the mail worms,the trojan programs,and additionally enables your framework to free of infection and other malware is a significant day by day challenge.

 • Norton is the most solid antivirus and we are giving you the full help to get it introduced in your workstations and PCs norton setup with key visit here for more subtleties.

 • office it the heap of office gadgets to make your working smooth and effective.Get it downloaded in your PC with the snappy help Enter office setup product key click here for more information..

 • mcafee activate ensure your private company's PCs against infections and different malevolent projects. So as to keep the illicit appropriation of its product, all McAfee items must be enacted utilizing an extraordinary key.

 • Norton is the most recommended antivirus software, widely used for its reliability in securing your online experience. It gives complete security to your valuable data and device, and with www.norton.com/setup security advancements.

 • Get to know about installing and setting up office.com/setup. The advanced version of office setup productivity suite opens new doors for you to provide the best business productivity experience across desktops, browsers, and mobile devices.

 • Download and Install office.com/setup . The users can get the Microsoft Office Setup from both the online or offline mode. In an online way, the user has to visit on office setup and in offline mode, the user has to purchase the office Setup

 • Guest - hosting

  http://vinxtech.com/wp-content/uploads/2019/08/low-cost-web-hosting-52801.jpg