×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Prachy jsou, oč tu běží

 

V menších sídlech ochotu vykonávat funkci neuvolněných zastupitelů a stát se členy v různých  komisích a výborech obvykle nemotivují finanční odměny, které jsou za to poskytovány. Hlavním bývá ochota pro svou obec nebo městečko a díky tomu také pro sebe něco udělat. Někdo si to pořadí pro sebe a pro obec ochotně zamění. Zkrátka bez vztahu a patriotizmu k vlastní obci ani nejvyšší možné odměny jí  prosperitu nepřinesou a funkce zastávané převážně na penězích těch chtivých se ukáže.

Zvýšení odměn pro zastupitele a za členství v komisích a výborech v Chlumci, kterou si Chlumecká alternativa včetně přeběhlíka L. Relliga, Nezávislých a KSČM schválili, možná veřejnost překvapila nebo dokonce pobouřila. Původní návrh starosty na navýšení odměn oproti roku 2018 o pouhých 15% byl smeten. Od 1.1.2019 v Chlumci dostávají zastupitelé za své různé funkce maximální odměny, které jim zákon pro neuvolněné zastupitele umožňuje. Dokonce jen vznesení námitek o nepřiměřenosti odměn poměrům v Chlumci v rámci diskuze zastupitelstva vyvolalo u zástupce komunistů nutkání, že se mu chce zvracet. Považoval to za výraz „závisti“. Nabízí se přísloví, že podle sebe soudím tebe.

Současná koalice a vládnoucí koalici stran na konci roku 2012 jsou stejné nejen svým složením, ale také podobným přístupem při rozdílnosti odměňování členů komisí a výborů podle toho, zda se jedná o zastupitele nebo nezastupitele. Celé volební období 2010-2014 členové výborů a komisí, kteří nebyli zastupiteli, vykonávali své funkce na rozdíl od zastupitelů dokonce bezplatně. K zrovnoprávnění odměn došlo v letech 2015-2018. V  listopadu 2018 nová koalice hlasovala při výrazném navýšení odměn především sama pro sebe. Odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli, zůstaly v podstatě bez změn a nerovnost se ještě prohloubila, jak dokládá tabulka.

Pro razantní navýšení a pokřivení celého způsobu odměňování hlasovalo pouze 9 z 15 přítomných zastupitelů. Na webu města si každý může ověřit, jak jednotliví zastupitelé hlasovali.

Jen odměny neuvolněných zastupitelů v roce 2019, bez započítání mzdy starosty a místostarosty, přijdou město na částku 773.760Kč. Při stejném zastoupení v Radě města a zastupitelů ve výborech a v komisích, které je dnes, by přijetím návrhu s navýšením odměn oproti roku 2018 o pouhých 15% město ušetřilo 439.884Kč! Co vše by se jen za to dalo pro město pořídit! Stav odměňování v roku 2018, návrh na navýšení odměn v r. 2019 o 15% a skutečně schválené odměny 2019 dokumentuje tabulka.

 

   

Stav 2018

Návrh 2019

Schváleno pro 2019

Člen Rady města

zastupitel

2104

2420

7231

Výbory zastupitelstva nebo komise rady-předsedové

zastupitel

1658

1907

3616

nezastupitel

1658

1658

1700

Výbory zastupitelstva nebo komise rady-členové

zastupitel

1427

1641

3013

nezastupitel

1427

1427

1400

Zastupitel bez jiných funkcí

zastupitel

841

967

1808

Podívejme se na přiměřenost odměn s trochou nadsázky například u radních, protože nejvyšší nárůst je možné zaznamenat právě u odměn členů rady města. Současní radní si odhlasovali odměnu 3,4x vyšší než byla v roku 2018 (z 2104Kč na 7231Kč pro rok 2019). Porovnáme-li odměnu radního se mzdou místostarosty, dojdeme k překvapivým závěrům. Mzda uvolněného místostarosty (na plný úvazek) stanovená zákonem při přepočtu na pracovní fond roku 2019 odpovídá 317Kč za hodinu. Nezahrnuje to čas, kdy díky funkci plní úkoly také mimo pracovní dobu. Na základě zkušenosti, tak čas strávený radními při vlastním jednání Rady města nebo na zasedání zastupitelstva měsíčně odpovídá v průměru 7,5 hodinám. Není to ani 4,5% pracovní doby místostarosty. Ani u radního nepočítejme s prací přes čas. Hodinový příjem radního jen za vlastní funkci při takovéto „pracovní době“ potom odpovídá 964Kč, což je 3x více než dostává za hodinu místostarosta a 2,7x více než starosta. Kdyby naši radní pracovali a byli odměňováni na plný úvazek takovou hodinovou sazbou (průměr měsíčně 167,3hodin v roce 2019 x 964Kč), tak by jejich měsíční odměna činila 161 271Kč. Můžeme tedy blahopřát radním, paní Preislerové, Relligovi a Ing. Vodňanskému, k úspěchu při hlasování o svých odměnách a děkujme si, že nepracují na plný úvazek každý měsíc.

        Ve peletonu odměňovaných od 1.1.2019 jsou na čele pochopitelně radní (10244Kč Preislerová a Vodňanský, 7321Kč Rellig) a za nimi následují zastupitelé se dvěma funkcemi v komisích nebo ve výborech (6629Kč Maxa, Verner a Dušánek), s jedinou funkcí (3616Kč Rohrlová, 3013Kč Třeštík a Louda) a na samém chvostě všichni ostatní obyčejní zastupitelé (1808Kč Průša, Vaculík, Musil a Jirásek). Pro razantní navýšení odměn nehlasovali Průša, Vaculík, Musil, Jirásek, Dušánek a Zettlitzer a tak dostávají po právu nejméně. 

         Když šlo o peníze pro sebe, tak veškerá předvolební líbivá prohlášení o potřebě zodpovědně hospodařit s financemi města musely jít stranou. V tom byla dnešní koalice úplně jednotná. Představy o přiměřenosti odměňování a odměnách pro sebe mezi těmi, kteří o nich rozhodovali v letech 2014-2018 a novou koalicí dnes jsou zřejmě úplně jiné. A žaludek se může proto obracet každému z něčeho jiného. S funkcí člověk více rozumu nepobere a finanční odměna na tom nic nezmění.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments