×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Poslední zvonění na zastupitelstvu

Když 5. 9. 2018 v 16 hodin místního času starosta zahájil poslední veřejné zasedání městského zastupitelstva, zůstalo tradičně pět křesel z patnácti prázdných. Nic na tom nezměnilo, že součástí programu bylo velmi významné rozhodování o dalším osudu rekonstrukce kulturního domu a změna č. 1 k územnímu plánu. Stále stejní absentéři, Maxa, Třeštík, Preisslerová, kteří dnes už visí na největších předvolebních plakátek s heslem „Dáme Chlumec do pořádku“, a samozřejmě s nimi také hejtman 42.KUK regimentu Slavík, chyběli. Nakonec se bez nich Chlumec obešel čtyři roky, tak proč se s tím nespokojit i do budoucnosti.

Žádosti na prodloužení termínu ukončení stavby kulturního domu ze strany firmy Studio Jelínek bylo vyhověno až nadstandardně. Některé zhotovitelem uváděné důvody byly uznány za objektivní, i když těch subjektivních bylo také bohatě. Do provozu budou odevzdávány jednotlivé stavební objekty podle harmonogramu postupně až do konce listopadu 2018. Žádné střihání pásky, pompézní oslavy a úsměvy pro kamery se při dokončení celé rekonstrukce kulturního domu a kina v jeden den nečekají. Na druhou stranu se asi vyhneme obstrukcím a možná soudním sporům při vymáhání penalizace za nedodržení původního termínu ukončení stavby.

O schválení prostředků na předfinancování všech stavebních prací a dodávku výtahu, které nám budou až dodatečně dotacemi státem vráceny, rozhodla hrozba. Nesplnění smluvních podmínek potvrzených a získaných dotací na rekonstrukci kulturního domu ve výši 10,2 mil. Kč může přinést městu nevídané až milionové škody.

Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu bylo odloženo na neurčito, přestože bylyzastupitelům předloženy všechny žádosti občanů a firem, které splnily podmínky pro zkrácený postup podle stavebního zákona. Zákonný termín 60 dnů pro rozhodnutí dávno vypršel, ale kde nejsou sankce, tak není ani vůle pro dodržování zákona.

Odsouhlasit využití zahrad pro výstavbu rodinného domu v Českém Újezdu a podobně ve Stradově a rozšířit plochu zahrádkářů ve Stradově o jeden pozemek nemělo být pro zastupitele problémem. A stejně tak výrobní areál v Hrbovicích. Omylem či z něčí nedbalosti dokončený areál na základě stavebního povolení byl v územním plánu zcela vynechán. Jedině žádost o návrat k původnímu územnímu plánu při rozšíření ploch výroby za státní cestou nad čističkou odpadních vod mohl vyvolat diskuze zastupitelů. Investor zde nestihnul před schválením nového územního plánu (19. 12. 2017) požádat o územní rozhodnutí a nad svými projekty bez změny územního plánu teď může jen „plakat jako nad vejdělkem.“ Změnou iniciovanou městem bylo zařadit protizáplavová opatření připravovaná Povodím Ohře na Ždírnickém potoce za 21 mil. Kč mezi veřejně prospěšné stavby.

Nic nepřesvědčilo zastupitele, aby proces zahájení změny č. 1 spustili. Rozhodovat o schválení každé z požadovaných změn, které zakreslí projektant do plánu a vyjádří se k nim dotčené orgány státní správy, bude až úkolem zastupitelstva po volbách.

Zajímavé názory Chlumecké alternativy stály za povšimnutí. „Bude lépe, když o všem rozhodnou až další zastupitelé po volbách.“ anebo „Minulý územní plán se pořizoval 8 let, tak kam spěchat!“ Ždírnický potok nepřiměl ani jedinou zastupitelku ze Žandova změnit postoj. Výsledkem je, že firma z Hrbovic si ve vlastním areálu zatím nepostaví ani kozí chlívek, protože v územním plánu zůstane veden jejich pozemek jako nezastavěný. Drobní žadatelé nebudou užívat vlastní pozemky podle svých představ a při dostatečné podpoře Chlumecké alternativy ve volbách se dočkají možná za 8 let. Povodí Ohře zastaví přípravu projektů na protipovodňová opatření bez prokazatelné podpory města. Dostatek odvahy s odpovědností rozhodovat ve věcech důležitých bez otálení nejde nahradit přešlapováním na místě jako v bečce na zelí. Alternativa zde zůstala stále tím hnutím protestu a opozice. Naštěstí v nich bylo dost zodpovědnosti na poslední zvonění zastupitelstva přijít, na rozdíl od stran Maxů a Slavíků.                                                                                                          

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - 28-Day Keto Challenge

  Hello! Awesome write up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. 28-Day Keto Challenge

 • Guest - svg to jpg

  It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. svg to jpg

 • Guest - svg to png

  I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! svg to png

 • Guest - jpg to pdf

  It is the intent to provide valuable information and best practices, including an understanding of the regulatory process. jpg to pdf

 • Guest - png to gif

  This is a splendid website! I"m extremely content with the remarks!. png to gif

 • Guest - Image Converter

  I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! Image Converter

 • Guest - Numerologist Review

  I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts. Numerologist Review

 • Guest - Custom Keto Diet

  All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Custom Keto Diet

 • Not only your contents but also the way you present the issue is awesome. Particularly this one is articulating the sense of the point. Keep it up. PLease search webstagram to see more information.

 • Guest - zoroseo2020

  You are absolutely right that if we follow a healthy lifestyle彩票, we can prevent ourselves from the cancer福彩双色球.very informative blog you shared幸运飞艇