×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Kam to své autíčko postavit

Zlaté časy před rokem 1990, kdy před našimi domovy postávaly Škodovky, nějaký ten maličký Trabant nebo něco jiného. Všichni měli své miláčky pod okny pod dozorem. Zaparkovat nebyl problém. Některé dnešní domácnosti mají už více aut a s nárůstem jejich rozmanitostí a velikosti se parkování stalo celospolečenským problémem. Nikdo vám už dnes asi neukradne, tak jako za socialismu, úzkoprofilové stěrače, ale šance mít na očích před domem svoje auto je na novějších sídlištích z 80. let mizivá. Snahy zlepšit poměry v Chlumci na sídlišti postavené v I. etapě měly velkou šanci už dávno uspět, kdyby ….

Jako první přišla s iniciativou, jak zlepšit parkování na prvním chlumeckém sídlišti ze 70.let jedna soukromá stavební firma už před lety. Nabídla Chlumci, aby do bohulibého záměru vložil své pozemky, zaplatil výstavbu a následně jim parkoviště odevzdal do pronájmu jako placené parkoviště. Prostě jejich nápad a projekty mělo uhradit město a zisk dlouhodobě obyvatelé bytových domů. Nebyl to dobrý nápad?

Rada Chlumce v roku 2011 „iniciovala“ záměr zlepšit parkovací poměry na 1.etapě, ale prohloubení několika existujících šikmých parkovacích stání svépomocí zatravňovací dlažbou skončilo neslavně. Do letošního roku to byla stavebním úřadem nevypořádané černá stavba s minimálním přínosem při zlepšení průjezdu aut. Už se tolik nejezdilo po chodníku!

Průlomem pro zlepšení se mohl stát projekt z roku 2014, kdyby neměl malou chybu, že zde byly všechny ulice nově navrženy jako jednosměrky. Zveřejnění záměru těsně před volbami přineslo takovou bouři nevole lidu, že vystrašený starosta Maxa rychle z další přípravy vycouval a kajícnými listy se bránil větším škodám na své popularitě. Technicky byl projekt proveditelný, ale nerespektoval společná přání snad všech obyvatel sídliště.

V lednu roku 2016 na výzvu města se dostavil autor projektu původního rozšíření parkovišť, aby se dohodl na přepracování projektu. Do jednání se osobně vložil opět starosta, samozřejmě jiný než ten v minulosti, aby převzal nad celou přípravou osobní záštitu. Při dohodě o nové smlouvě a za nový projekt zůstaly staronové problémy. Neschopnost projekční firmy Nordarch vypořádat se s projektem a inženýrskou přípravou v dohledné době. Město nedefinovalo dost jasně své požadavky, které by do projektu zahrnuly představy občanů. Dva roky, kdy v rozpočtu města čekaly připravené finance pro realizaci parkovišť.Možná stačilo uzavřít lepší smlouvu s projektantem nebo se včas s ním rozloučit.

Městský úřad už má dnes právoplatné stavební povolení pro parkoviště na I. etapě a výkaz výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. V rozpočtu města jsou pro parkoviště schváleny 4 mil. Kč, ale zatím se nestaví. Pustit se do rekonstrukce dříve, než bude horní část Muchovy ulice pokryta asfaltovým kobercem, by jen těžko mohli obyvatelé snášet. To je už jen otázka 2-3 týdnů. Součástí stavby není zatím ul. Krokova 206-209 a ul. Zákoutí. Město se nedokázalo dohodnout s obyvateli domu z ulice Zákoutí, kteří jsou vlastníky dotčených pozemků. Možná by stačilo lépe si naslouchat, ale cesta k dohodě určitě není uzavřena. Technicky budou parkoviště realizována tak, aby bylo město a obyvatelé sídliště spokojeni. Nepůjde o žádné amatérské jen „prodlužování a prohlubování“ současných parkovišť, ale o nová parkoviště s výrazným zvýšením jejich počtu a se zabráněním průjezdu ulic od ulice Krušnohorské do ulice Muchovy a naopak. Představy úředníků a záštity starostů, kteří vědí vždy nejlépe, co jejich občané potřebují, mohou být tak jako v našem případě, cestou trnitou.                                                                                                       

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments