×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Aktivistou z mladosti a tvrziště ve Stradově

Dopravní stavby a velké investice často naráží na odpor části aktivní veřejnosti. Připomeňme si Děti země a jejich odpor proti dostavbě dálnice D8 přes České středohoří, Arniku s argumenty proti jezům na Labi nebo Přátelé krajiny s akcí „Za zachování volné krajiny“ proti komerčním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice“ Mnohem otravnější jsou samostatní aktivisté v malých spolcích. U nich postrádáme vyšší ideu, odbornost a jediným cílem je „aktivita“. Ani Chlumec nezůstal ušetřen nájezdu jednoho takového piráta. Nešlo o zastavení nějaké stavby, ale o pouhé kácení zeleně pro provedení archeologického průzkumu.

Velké spolky zaměřené na ochranu přírody a krajiny mají tisíce členů a často odborný potenciálem, který by jim státní instituce mohly závidět. Část naší společnosti je tvrdě kritizuje, ale jindy nacházejí podporovatele. Svými schopnostmi dokonale využít nedostatků v našich zákonech a ve státní byrokracii vyvolávají záchvaty zuřivosti investorů a psychické hroucení se úředníků. A nerovný zápas byrokracie s aktivisty nikdy neskončí.

U aktivistů vlků samotářů je cílem spíše dokazovat, jak se dá využívat děr a blahosklonnosti legislativy, často na úkor nevinných, kteří naopak zákony ctí. Trojspolek Ústecké šrouby z.s. se zrodil 1.9.2015 v našem krajském městě a dva z nich jsou Piráti, tedy strany Pirátů. Od chvíle, kdy nejmladší z nich, Lukáš Blažej, vyrazil z rodného Ústí do jinak klidných vod v  Chlumci, stalo se rozhodování o kácení stromů pro úřednici trestem. Jen za rok 2017 bylo ústeckým mladíkem napadeno více než půl tuctu vydaných rozhodnutí.

Tvrziště Stradov

Malá zahrada mezi domy ve Stradově v sobě ukrývá pod svým povrchem tajemství zaniklé středověké tvrze z doby Karla IV. Její zahrnutí do seznamu archeologických naleziště památek nedává majitelům zahrady mnoho šancí ani na zástavbu ani na její lukrativní prodej. Pozemek ležící ladem s bujnou vegetací inspiroval jednoho přemýšlivého, že je škoda ponechat památku bez zájmu nevyužitu. Chlumecké radnice, archeologové a ředitele Muzea v Ústí nad Labem dospěli k dohodě rychle. Muzeum přislíbilo odborníky pro archeologický průzkum za podmínky, že jim bujná zeleň nebude v práci bránit. Město dohodlo s vlastníkem pozemku možnost vstupu na pozemek nejen pro archeology, ale také pro pracovníky města na pokácení náletových dřevin. Vlastník požádal oficiálně o povolení ke kácení zeleně a Národní památkový úřad přislíbil dohled. Po čtyřech měsících bylo vydáno příslušné rozhodnutí, když se do toho zapojil náš pirát z Ústeckých šroubů. Obvyklý postup a fráze. Přihlásil se do řízení týkajících se kácení zeleně podle zákona o ochraně přírody a krajiny, neztrácel čas prostudováním podkladů nebo účastní přímo v terénu na řízení a až po vydání rozhodnutí se odvolal. Vedle frází o ekologické a estetické hodnotě zeleně a chybách v postupu úřednice zde přidal obavy při hnízdění ptáků a z podpory města vyvodil závěr, že úřednice je předpojatá a že na vlastníka byl nepochybně místostarostou činěn nátlak. Rozhodnutí Krajského úřadu o odvolání Piráta skončilo 9.9.2018 po 9 měsících, takže se pirátovi podařilo, co měl v úmyslu. Zdržet kácení a zviditelnit se. Všechny jeho námitky byly Krajským úřadem odmítnuty a původní rozhodnutí úřednice z Chlumce potvrzeno. Než se byrokracie rozhýbala skončil vegetační klid pro kácení a začátkem září také dohoda původního vlastníka pozemků s městem. Archeologové už dávno odešli po jiné práci. Tak zase jednou příště.

Díky podobným pirátům roste ve společnosti odpor proti všem, kteří se skutečně zasazují o ochranu přírody a krajiny. Za zmaření archeologického průzkumu a možnosti objevit pro veřejnost zajímavé místo ve Stradově, jako končící místostarosta, ale stále Strahovák, dávám své poslední varování. Piráti v minulosti končili na ráhně. Takže otočte své kormidlo a vyhněte se vodám Chlumce. Nejste ve Stradově vítáni.                                                                                                                                      PJ

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments