×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

CK Maxa s.r.o. a Fan Klub seniorů - líc a rub jedné mince

Když organizoval před lety Ing. Maxa své autobusové zájezdy „zadarmo pro vyvolené“, pojmenoval jsem to s nadsázkou CK Maxa s.r.o. a šlo jen o „populismus“ placený z peněz Chlumce. Nestal se nám náš Klub seniorů, způsob jeho fungování a podpory podobným populistickým projektem?

Nikdy v Chlumci nikomu nevadilo, když město finančně podporovalo různé spolky a přispělo se jim například také na cestovné. Ostatně podpora fotbalistů, boxerů, Chlumeckého pěveckého sboru a dalších zahrnuje zcela přirozeně také náklady spojené s cestovným a cestováním. Zájezd seniorů na Čapí hnízdo a bouřlivá diskuze o organizaci a financování klubu seniorů přímo mezi seniory na zastupitelstvu mne minulost se zájezdy CK Maxa s.r.o. připomenuly. K úplnému vystřízlivění snad nejen mne dovedlo zastupitelstvem města nedávné schválení dalšího navýšení příspěvku na činnost klubu seniorů. Při hlasování o všech navržených rozpočtových opatření při jednom hlasování mnoho na výběr nebylo. Nesouhlas jako protest proti jedinému nepřesvědčivému opatření by znamenal zamítnutí ostatních a potřebných změn. Navýšení pro klub seniorů byl navržen bez konkrétního účelu určení peněz nebo konkrétní akci, na kterou mají být peníze vynaloženy, jakou součást dalších rozpočtových opatřením starostou města. Nevzniká nám zde v bleděmodrém stejná absurdita a jen namísto „CK Maxa s.r.o.“ máme zde nějaký „Fan Klub“ pana starosty? Klub seniorů je dnes volným zájmovým sdružením plně závislým na toku peněz od města a spíše méně než více kontrolovaný libovůlí jednoho člověka, starosty města. O pokusech ovládat chlumecké spolky z radnice by ze zkušeností mohli vyprávět fotbalisté. Nevěřím, že by se všichni senioři dali starostou před volbami takto jednoduše koupit, ani kdyby jim ještě rozdával koblihy. Ostatně na činnost klubu seniorů nepřispívá pan starosta ani korunu ze svého, i když to tak může vypadat. Senioři si naštěstí na rozdíl od CK Maxa s.r.o. svou činnost organizují sami. Nezpochybnitelně je jejich právem do svých aktivit zahrnout výlety a cestování, kam se jim zamane, pokud si to hradí ze svého důchodu a nenárokují si přímé financování městem. Financovat přímo z pokladny města, které dnes dostává dotace z EU, zájezd za podobně pochybnou atraktivitou, která je spojena se šetřením Evropského úřadu boje proti korupci (OLAF) a definitivně označena jako podvod a zneužitím evropských peněz, mi prostě připadá absurdní.

Město má možnosti pro seniory udělat mnohé a určitě více než jen přímé dotování jejich činnosti a zájezdů. Přikláním se k názoru, že Klub seniorů by měl být samostatným spolkem podporovaným městem stejně jako jiné spolky. Samostatně by si rozhodoval o své činnosti a také o všech svých příjmech a výdajích. Finanční výbor by nemusel dohledával zda vybrané příspěvky od důchodců za zájezdy v minulém roce byly všechny a správně odvedeny do pokladny města, když za ten autobus platilo město. Pan starosta by nenavrhoval, aby vše co odvedli nebo měli odvést do pokladny za tento a minulý rok jim bylo zase nějak vráceno navýšením na činnost. Klubu seniorů by samostatnost přinesla už jenom to, že by nebyl vnímán jako „Fan Klub“ pana starosty, ani toho dnešního nebo těch příštích.                                                                    PJ                                                                         

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments