×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Absence demokratičnosti myšlení - důvod diskvalifikace ve volbách

Článek Demokracie jako vláda lůzy, který vzbudil nejvíce pozornosti návštěvníků webových stránek Chlumeckého zrcadla v minulosti, poukázal na pokřivené představy o demokracii Ing. Maxy, Slavíka a dalších, které se týkaly volby osadního výboru pro Český Újezd. Ani podpisy více než 50% v místě oprávněných voličů je nezviklaly, aby si schválili úplně jiný osadní výbor podle svých představ. Nebyla to náhoda, jak ukazuje kauza současná o prodeji nemovitostí.

 

Rozhodovat o každém prodeji nemovitostí ve vlastnictví města zákon svěřuje pouze zastupitelstvu města. Všichni zastupitelé sdílejí odpovědnost za hospodaření a majetek města a mají proto zákonné právo a povinnost o něm v demokratickém hlasování rozhodovat. Když odmítnou hlasováním o prodeji jednat, tak vlastně rozhodnou bez diskuze o zamítnutí žádosti.

 

Když si kdokoliv podá žádost o koupi městského pozemku nebo bytu, má právo požadovat, aby o žádosti nejen rozhodoval orgán města, kterému jedinému to přísluší, tedy zastupitelstvo, ale aby také rozhodl v přiměřeném čase. Je to jeho občanské právo. Kdo tomu brání, tak toto právo zpochybňuje.

 

Na lednovém jednání zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji jednoho prázdného městského bytu za nejvyšší podanou nabídku a po diskuzi pro některé nesrovnalosti odložilo hlasování o odprodeji druhého. Jednání probíhalo v bouřlivé atmosféře, a tak při hlasování o dvou dalších žádostech o prodeji bytů jejich nájemníkům nám panové Henzl a Boháč z Chlumecké alternativy zaklopýtali v uplatňování principu občanské rovnosti. První žádost byla schválena, ale druhé se podpory nedostalo. Jestliže jsme si všichni rovni, tak by výsledek hlasování ve stejné věci měl logicky vyznít stejně. Na můj písemný návrh do programu následujícího jednání zastupitelstva opakovaně zařadit žádost pana V. Kyby na odprodej bytu a současně projednat žádost o prodeji pozemku ve Stradově reagoval písemně Ing. Maxa:

 

„Navrhuji body zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 12 ul. Zalužanská 282 a o prodej pozemku 57/1 k.ú.Stradov u Chabařovic do programu ZM vůbec nezařazovat a tím realitní aktivity p. Jiráska nepodporovat“ Zveřejnění dalších jeho invektiv není důležité.

 

Pro doplnění, tak ve Stradově šlo o městský a v současnosti pronajatý pozemek, kde podle územního plánu povede chodník a jiná výstavba není umožněna. Manželé Řehákovi nabídli za „nezastavitelný pozemek“ neuvěřitelných 1000Kč za každý metr čtvereční, ale současně souhlasili, aby se do smlouvy o prodeji uvedl právní závazek uchovat jeho využití pouze jako zahrady a jejich ochotu zpět městu postoupit plochy pro budoucí chodník. Nenamítali nic proti dalšímu pronájmu zahrady současným uživatelům za stejných podmínek. Bláznivé a neuvěřitelné, ale skutečné. V každém případě žádost jako každá jiná s právem občana, aby o ní rozhodovalo zastupitelstvo a v přiměřené době.

 

K návrhu Ing. Maxy nezařadit do programu jednání uvedené body se připojila celá Chlumecká alternativa a překvapivě JUDr. Melicher. Naštěstí tradiční mizerná účast všech „opozičních absentérů“, zastupitelů Třeštíka, Preisslerové a Slavíka, dalšímu projednání nezabránila.

 

A s výsledkem byl nakonec spokojen pan V. Kyba, protože se stal vlastníkem svého bytu, když bylo jeho žádosti nakonec vyhověno. Pro odprodej nakonec hlasoval JUDr. Melicher i Chlumecká alternativa mimo Ing.Boháče, který už na jednání nebyl. Jako dým se vytratil také zastupitel Maxa. Manželé Řehákovi naopak ušetřili. Jejich žádost na odkoupení pozemku nezískala podporu v zastupitelstvu a město tak přišlo o částku, kterou současní nájemci zaplatí do městské pokladny až za 200 let. Stradovští se nemusí obávat, protože tam chodník stejně jednou bude. Autor článku jako zastupitel může být spokojen, že se mu podařilo prosadit projednání obou žádostí. Obecné poučení před volbami pro všechny.

 

Kdo neuznává a nerespektuje rovnost mezi občany města a demokratické principy, měl by být při volebním soutěžení stran a hnutí oprávněnými voliči diskvalifikován. Kdo poruší právo jen jediného občana ze své libovůle, poruší ho v budoucnosti znovu a proti komukoliv, kdo mu svým volebním hlasem dá možnost o právech jiných rozhodovat. Pan Maxa, v minulosti také další, zde v kauze prodeje městských nemovitostí předvedl své představy o rovnosti práv občanů a o demokracii, které musí být při rozhodování o věcech veřejných zcela zásadním pravidlem. Pro slušného člověka lidé nevolitelní. Někdo může mít tu laťku nastavenu jinak, ale pro mne žádosti každého musí být dána posuzován stejným metrem.   PJ                                                                        

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation