×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Stará škola zažije znovuzrození

 

Starobylá budova na ul.Krušnohorské 39 byla radnicí pouze v letech 1981-2017, ale jejím původním účelem už dávno před tím bylo poskytovat základní vzdělání malým Chlumečákům. Od ledna 2017 po přestěhování městského úřadu do kulturního domu stála opuštěna bez užitku, když nepočítáme výdejnu léků. A stála by ještě dlouho, kdyby …

Zájem o odkoupení budovy bývalé radnice a dříve školy v průběhu roku projevila společnost se záměrem opět tam zřídit základní školu Molekula. O získaném věhlasu a úspěšnosti mateřské školy Molekula je možné se přesvědčit už nyní. Požadovaný souhlas se zřízením nové školy na území města už vydala Rada města v březnu. Poslední podmínkou pro získání povolení ke zřízení nové školy bylo doložit, jak současná kapacita základní školy odpovídá ve výhledu očekávaným potřebám ve městě. Dnešní vykazovaná kapacita základní školy 600 žáků odpovídá době jejího vzniku, ale dávno neodráží změny ve výuce ani přeměnu tříd na odborné učebny. Dnes ji navštěvuje okolo 400 žáků a ani výhledově v dalších letech jejich počet nedosáhne nově zastupitelstvem schválenou upravenou a skutečně reálnou kapacitu 480 žáků. Je to jen pouhé číslo, ale důležitá podmínka daná Ministerstvem školství, aby počet žáků existující školy v přepočtu k nové kapacitě školy překročil hodnotu 80%. Stalo se.

K souhlasu všech zastupitelů se záměrem nové školy a s úpravou toho fiktivního čísla o kapacitě naší základní školy se nepřipojili pouze P. Maxa a M. Preisslerová. Představy, že je třeba naplnit školu až po střechu, když není odkud brát, bylo jen jedním z důvodů, které se při odmítání snížení nereálné kapacity naší základní školy  objevily

Mnohokrát položená otázka o osudu budovy na ulici Krušnohorské č. 39 po odstěhování městského úřadu se tímto končí. Obavy ze vzniku ubytovny pro nepřizpůsobivé a problémové nájemníky jsou zažehnány. Samozřejmě, že po schválení územního plánu se podobné šance na problémové využití už uzavřely, ale chátrající budova v centru města by také nebyla dobrou vizitkou města.  

Město Chlumec získává investora, který přinese do Chlumce peníze na opravu chátrající budovy v centru města a její nové smysluplné a atraktivního využití. Bývalá škola se opět stane novou školou. Přestěhování městského úřadu do nových prostor v kulturním domě tomu přispělo.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments