×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rada města dnes už není - Boháč končí v zapomnění

Rezignace Ing. Petra Boháče z Chlumecké alternativy na členství v Radě města, kterou doručil pouhý den před konáním zastupitelstva města svolaného na 11.4.2018, vrátila Chlumec do časů minulých. Zvolit nového radního do pětičlenné Rady města se zastupitelstvu nepodařilo přesto, že navrženi a hlasovali pro zvolení také někteří opoziční zastupitelé.. Zákonem daná podmínka o minimálně pětičlenné radě města tak nebyla naplněna. Rada přestala existovat, protože po více než třech úspěšných letech automaticky tímto dnem také zanikl mandát dalším členům Rady města Chlumec - Mgr.Petru Dušánkovi a Ing.Renatě Kašpárkové, dnes Jírové. Vše jednou skončí, tak nad tím netruchleme.

V historie Chlumce najdeme už dva případy, kdy Rada Chlumce ze zákona zanikla. Na přelomu tisíciletí, kdy klesl po rezignaci celkový počet zastupitelů pod minimální počet pod patnáct a v krizovém roku 2010. V prvním případě přenesení pravomoci rady obce na starostu Hanusche přes značné problémy Chlumec ustál. Mgr. Říhovi v roku 2010 po dostoupení Ing. Vodňanského z rady problémy naopak přerostly přes hlavu. Doplatilo na to finančně nejen město, ale také on sám osobně včetně jeho roků zmařených při soudních sporech.

O rozpadu Rady města se veřejnost dozvěděla z Ústeckého denníku, kde si autor neodpustil trefnou poznámku o pověstné „rozhádanosti“ v zastupitelstva Chlumce vedle již tendenčně opakovaného, přestože dávno nepravdivého tvrzení, o „zadluženém“ Chlumci. Na konci roku 2017 mělo město Chlumec na svých bankovních účtech 46, 898 milionu korun. Tak si asi zadlužené město nikdo nepředstavuje.

Z krátkých vyjádření současného a bývalého starosty a ex-radního Boháče k nastalé situaci se čtenáři Ústeckého deníku o budoucnosti příliš nedozvěděli. Starosty Ing. R. Zettlitzer vyslovil obavy o snížení akceschopnosti při zabezpečování a čerpání dotací na investice města, ale také svou neochotu převzít odpovědnost při plnění úloh, které mu zastupitelstvo může delegovat z pravomocí rady. Ing. Maxa, za příčinu rozpadu koalice podle jeho „informací“ považuje dlouhodobé neshody s místostarostou Jiráskem (TOP 09) a opětovné zadlužování města. K tomu všemu ještě přidal konspirační teorii, že Ing. Boháčovi také vadí, že zastoupení ve vedení města neodpovídá výsledkům voleb, když vítěz voleb Nezávislí nemají zastoupení ve vedení města, Chlumecká alternativa má jen jedno místo v Radě a TOP 09 má funkci místostarosty. Proč by měla Ing. Boháčovi vadit absence Nezávislých ve vedení města je skutečně zajímavý závěr. Odstupme však od konspirací, můžeme se jim věnovat na jiném místě. Informovaný Ing. Maxa prostě ví, co Boháčovi vadí, zatímco nikdo jiný to zatím neví. Ing. Boháč se totiž na rozdíl od Ing. Maxy, nedokázal jasně vyjádřit sám ani pro Ústecký deník. Jestli nám pan Ing. Boháč přesto v rozhovoru tvrdí, že se k tomu ve středu (míněno asi na zastupitelstvu) nedostal, tak je to prapodivné. Záznamu z jednání zastupitelstva a všichni přítomní mohou doložit, že byl k tomu přímo vyzván. O svém záměru a důvodech k rezignaci se nezmínil ani při jednání Rady města. Jestliže měl k řízení města a k politice jeho směřování námitky nebo pokud by měla nějaké výhrady Chlumecká alternativa, tak byla tři roky příležitost vyjádřit se a problémy řešit. Zasedal v Radě města a měl jako člen rady rovný hlas při každém rozhodování. Jak úspěšně obhajoval a prosazovat představy Chlumecké alternativy o směřování města, pokud nějaké byly, je vnitřní záležitostí Chlumecké alternativy. Jistě si to s ním sama vyřídí.

Připravené a zahájené investice spolu se získanými dotacemi od státu dnes už nikdo nezastaví, pokud nechce riskovat obrovské finanční škody. Ani opozice, ani koalice ani Chlumecká alternativa. Objektivní pohled na úspěšnost a dosažené výsledky města za poslední volební období se nezmění rezignací jednoho radního. Je buď jeho osobním selháním, ale možná také vizitkou Chlumecké alternativy, která ho nominovala.

Rozvod není úspěšným ukončením manželství. Není po něm už podstatné, co bylo příčinou ani kdo byl na více nebo méně na vině. Koho vlastně teď zajímá nějaký pan Ing. Boháč a jeho důvody pro odchod z rady města? Neochota přítomných zastupitelů z Chlumecké alternativy volbou doplnit radu města, také není úspěchem. V zastupitelstvu pro doplnění Rady města a proti rozvrácení akceschopnosti samosprávy hlasovalo pouze 7 zastupitelů, přestože byly do Rady města navrženi a také hlasovali také dva zastupitelé z takzvané opozice. Namísto toho, aby se Chlumecká alternativa svezla na výsledcích dosažených a finišujících za období od konce roku 2014, dostává se do pozice opačné. Při současném rozložení v zastupitelstvu jsme v patové situaci. Rada není a asi už nebude, ale pro dokončení všeho rozběhnutého je nutné ještě mnoho práce.

V Chlumci už není koalice a opozice, ale pouze zastupitelé, kterým zájmy města a jeho občanů jsou stále přednější než nějaké nesmyslné politikaření, a pak ti druzí strádající z nenaplnění osobních ambicí nebo rozežíráni zlobou z uražené ješitnosti.                    

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation