×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

U chodníku do Stradova nám stále něco nevoní

V několik článcích v minulosti již byla pozornost věnována chodníku do Stradova. Příběh Strahovského chodníku jakoby nekončil. Oprávněnou kritikou a díky hlasitému upozornění z ní současné vedení Chlumce získalo na bankovní účet téměř 212 tis.Kč. Kde jsou ty moudré rady z minulosti?Co se změnilo při další přípravě chodníku, že nám zde zase něco smrdí.

V roku 2013, velkou slávu s ukončením prvních 440m chodníku do Stradova, jsme nazvali „jen polovičatým řešením“, i když možná v té chvíli nejsledovanějším. Vadilo nám, že nebyla vypracována Studie proveditelnosti, která by prověřila územně technické možnosti vedení celé trasy chodníku až do Stradova, umístění zastávek a nejasnosti o finanční náročnosti stavby. Navrhovali jsme její rozdělení na nejméně tři části, které by se stavěly postupně podle připravenosti projektů a finančních možností obce. Doporučili jsme hledat peníze také z jiných zdrojů než jen z pokladny Chlumce. Pochybnosti o financování byly dokonce impulzem pro zahájení přezkumu financování stavby ze strany Kontrolního výboru, kterému se Ing.Maxa tehdy „bránil zuby nehty“. Jeho důvody, proč oficiálně neposkytnout výboru požadované podklady o stavbě a jejím financování, naznačovaly, že asi „u chodníku nám něco zatraceně smrdí“. Kontrolní výbor šetření začal, ale do voleb závěrečnou zprávu nevypracoval. Není těžké prokázat, že Chlumcem dodatečně objednané vícepráce za zálivy s lavičkami a za prodloužení svodidel byly STRABAGEM nepřiměřeny nadhodnoceny. Obvyklý nešvar stavebních firem při objednání víceprací, na který město naivně skočilo. Hrála zde svoji roli nezkušenost a nedůslednost při převzetí prací. Naše upozornění na povinnost vymáhání smluvních sankcí za nedodržení termínu výstavby v  případě firmy STRABAG se ukázalo pravdivým. Až do voleb na upozornění oficiálně tehdejší starosta Ing.Maxa nereagoval, přestože od porušení smlouvy uplynul téměř rok. Až po volbách v roku 2015 k úhradě sankcí od firmy Strabag došlo. A 211 672Kč není zanedbatelná. Ostatní doporučení zůstala nevyslyšena. Od roku 2013 do konce volebního období, stručně řečeno, pro Stradov a pro pokračování výstavby chodníku předcházející vedení již vůbec nic neudělalo. Kritizované nesrovnalosti ve financování a povinnost vymáhat sankce, se ukázaly zcela opodstatněné. U chodníku tehdy skutečně „něco zkrátka smrdělo“.

 Příprava pro realizaci chodníku po roku 2016

Uplynuly tři roky a chodník stále končí pár desítek metrů za Šotolským potokem. Co se změnilo a kam zapadla všechna rozdávaná moudra nebo dokonce „nesmrdí nám zde zase něco“? V prví řadě je již jasná celková koncepce trasy chodníků a dílčích etap pro výstavbu. Zpracování Studie proveditelnosti jsme zvládli vlastními silami nebo spíše silami Ing. Pavly Babické. Patří ji poděkování za ochotou s jakou se úkolu osobně ujala. Výběrové řízení na zhotovitele Studie se pro nezájem projektových kanceláří ukázalo marným.

Ze Studie vyplynuly základní parametry pro možné vedení celé trasy, podmínky pro zadání projektů a odhad finanční náročnosti s nutností rozdělení na dílčí etapy pro realizaci. Pro aktuální II.etapu, která zahrnuje logické pokračováním chodníku od Šotolského potoka přes centrum Stradova až k zatáčce k domu Zdenka Herziny. Dalšímu pokračování trasy chodníku podél komunikace směrem na Krupku a Přestanov zde brání zúžený prostor mezi domy. Od Herzinových je možné pokračovat pěší trasou k novým rodinným domům nebo dále oddychovou procházkou lesními cestami podél železnice na Chlumecké nádraží. Pro II.etapu byla úspěšně ukončena projektová dokumentace, obsahující nejen chodník, ale například také návrh vybudování nové autobusové zastávky přemístěné k požární nádrži nebo záliv pro kontejnery separovaného opadu. Do III.etapy je navržen krátký chodník a nová autobusová zastávka na návsi na okraji pozemku Nácovských v opačném směru a dále v územním plánu již naznačená trasa chodníku procházející z návsi zahradami mezi domy, aby se vyhnula kritickému zatáčce u Herzinových. Před Helclovými se chodník navrátí zpět ke státní cestě a bude pokračovat až na okraj intravilánu Stradova. Zahrady zůstaly do dnešního dne v majetku města. Na rozdíl od návrhu chodníku při II. etapě, kde se naštěstí chodník dokázal protáhnout úzkou pravotočivou zatáčkou podél domů Zvoníkových a Zástěrových, tak zatáčka u Herzinových takovou možnost vylučuje. Kdyby předcházející zastupitelstvo neprodalo neuváženě pozemky u rybníčku, mohl chodník vést ve II.etapě také zahradami podél rybníka a bezpečně dospět až na náves a k oblíbené hospůdce U Dostrašilů.

V celé vyprojektované trase II. etapy a i pro další trasy Stradovem svou šířkou 150 cm a podélným a příčným sklonem budou chodníky splňovat nejpřísnější kritéria bezbariérového řešení. Ale přesto, že máme projekty pro celou II.etapu ukončeny, územní rozhodnutí stavebního úřadu na ni je právoplatné, tak severní část chodníku od navržené autobusové zastávky včetně k Herzinovým se letos stavět nebude. Vyskytnul se zde problém s nedořešenými vlastnickými poměry k pozemkům a stavební povolení bude platné jen pro část od Šotolského potoka po hospůdku U Dostrašilů.

Osobní zájmy nad vším

Výstavba chodníku na vnější straně státní cesty od navržené autobusové zastávky vyžaduje, aby současně došlo na straně druhé k  úpravě jejího vnitřního oblouku. Jde o rozšíření o pouhých 80-100cm. Úzký pruh vozovky, který je dnes vyspán provizorně hrubým štěrkem, a kde se vesele projíždějí automobily, se stal kamenem úrazu. Jde o část pozemku rodiny Kynychových rozprostírající se mimo oplocení jejich dvora. Zasahuje na něj dokonce asfaltový koberec státní cesty III/01321 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Na druhou stranu si Kynychovi přisvojili a užívají srovnatelně velkou plochu svého dvora na úkor pozemků Ústeckého kraje. Stav, který přetrvávající bez zájmu z obou stran již dlouhé roky, je tím gordickým uzlem pro další výstavbu chodníku města. V prvním kole přišla písemná nabídka podaná ze strany Kynychových městu Chlumec na odprodej celého jejich pozemku ležícího mimo oplocený dvůr. Při směšné výměře necelých 47m2 požadavek na 500 tis.Kč byl zcela mimo realitu. Na jejich pozemku nestojí veřejné osvětlení města, jak se mylně domnívali, a existující silnice není a nebude nikdy v majetku nebo ve správě města. Nebylo možné s nimi o ničem podobném ani jednat. Z popudu města do hry aktivně vstoupil Krajský úřad Ústeckého kraje ochotný odkoupit pozemek pod existující komunikací včetně jejího budoucího rozšíření nebo ho případně směnit za pozemek neoprávněně Kynychovými užívaný. Ani situace jednoznačně směřující ke konečnému vzájemnému majetkoprávnímu vypořádání je neoblomila. Smlouva s udělením souhlasem k vydání stavebního povolení, kterou schválila Rada města, jim leží někde na kredenci nepodepsaná dlouhé měsíce. Telefony neberou a zvonek jim na bráně nezvoní a na sliby o jasném vyjádření se zapomeňme. Sliby-chyby! Hrají si na mrtvého brouka už dlouhé měsíce. Jak bezpečně se dostanou chodci a především děti ze západní části Stradova do školy nebo jen na zastávku autobusu je netíží. Prostě solidárně kašlou na město a na všechny. Slušnému člověku to nemůže jít pod nos! Pojem „veřejný zájem“ zde nahraďme jinými slovy, jako například strach rodičů o zdraví a životy svých dětí. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Peníze až na konec

Doporučení, aby se pro investice města využívaly také jiné finanční zdroje než jenom městská pokladna Chlumce, je příčinou, že se chodník bude stavět až v letošním roce. Časově tomu byla přizpůsobena projektová příprava. včasná projektová příprava Po vstupu Chlumce do sdružení „Místní akční skupiny Labské skály“ (MAS), kdy se chodník Stradov stal nedílnou součástí přijaté společné dlouhodobé strategie, se MAS stala prostředníkem pro jeho financování pro rok 2018. A dotace ve výši 1 mil.Kč nám pokryje většinu z celkových investičních výdajů dobudování chodníku od Šotolského potoka až k hospodě U Dostrašilů. Na nové zastávky a další část chodníku ve II. etapě je možné žádat dotace z IROP nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Využití dotací ve prospěch města díky nějaké rozumné koncepci a včasné přípravě projektů jsou tím podstatným rozdílem oproti minulosti. Už v roku 2013 pro výstavbě prvních 440 m chodníku z Chlumce do Stradova bylo možné pokoušet se o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Regionálního operačního programu nebo z Programu mobility. Nevěřte tvrzení, že Chlumec byl v exekuci a neměl možnost získat žádné dotace. Jsou to pouhé výmluvy, protože se nikdo o to ani nepokusil.

Jestli dnes něco „na chodníku do Stradova smrdí“nebo spíše „nemůže nám jít pod nos“, tak je to asociální přístup jedné rodiny ať už mají důvody jakékoliv. V příštím volebním období snad město, ať už tam bude sedět na radnici kdokoliv, využije připravenou koncepci, dokončené a rozpracované projekty a naváže na započatou práci. Přísloví říká „Práce je tu jako na kostele“, i když ve Stradově je to spíše jako na kapličce. A ve Stradově nám jí zůstane stále ještě dost.                                                                                            RNDr.Petr Jirásek

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Play with us, safe, withdraw quickly.สล็อต

 • Guest - jimmy

  À mesure que le monde évolue vers une économie mondiale, l'importance de la comptabilité ne fait que croître. La comptabilité est le langage des affaires, et ceux qui savent la lire et l'écrire ont un avantage certain sur le marché. Cependant, l'apprentissage de la comptabilité peut sembler être une

 • Guest - Zoha

  Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. World News

 • Guest - Zoha

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. News Record

 • Guest - Bushra shaikh

  I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... cam newton net worth 2017

 • Guest - jimmy

  Japandi is a design style that combines the best of Japanese and Scandinavian design. The term "Japandi" is a combination of the words "Japanese" and "Scandinavian," and it reflects the fusion of these two distinct design traditions. Japandi furniture is typically characterized by simple, clean line

 • Apply now and get free credit instantly.สล็อต

 • Guest - ss

  igoal88เครดิตฟรี Really easy to play, 100% not cheating.

 • Guest - yolo

  กติกาไพ่แคง
  Commitment to service Stable financial

 • Guest - jimmy

  Едно от най-хубавите неща при интериорния дизайн е, че това е наука с много перспективи. Можете да изучавате интериорен дизайн в най-добрите университети и това ще ви даде уменията, от които се нуждаете, за да създавате красиви и функционални пространства. Интериорният дизайн е чудесен начин да напр