×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

 Výsledky voleb v Chlumci jako referendum o vládě NEZÁVISLÝCH

Představy některých voličů, jak svým křížkováním zajistí zvolení ideálního zastupitelstva, se po seznámení s výsledky voleb rozplynuly. Díky nedokonalosti volebního zákona se sestavení nové Rady města stalo složitějším než před čtyřmi lety. Jestliže volby budeme považovat za referendum a vysvědčení při hodnocení Ing. Maxy a předvolební koalice NEZÁVISLÝCH, ČSSD A KSČM, tak byl výsledek jednoznačný. Spolu získali jen 37,46 % hlasů, počet jejich mandátů v zastupitelstvu spolu poklesl z 8 na 6 a starosta Ing. Maxa, přestože získal čtyři mandáty do zastupitelstva, odešel poražen.

Každé volby končí oslavami úspěšných volebních stran a na druhé straně hledáním příčin porážek u druhých, kteří ve volbách propadly. O tom, že NEZÁVISLÍ získali největší počet odevzdaných hlasů mezi volebními stranami a jsou údajnými vítězi, a proto mají právo pokračovat ve vládě na radnici v Chlumci, jsme se už dokonce dočetli na jejich vývěsce u autobusu. Vítězem může být pouze ten, který je schopen po volbách zvolit si starostu a Radu města a najít k tomu dostatečný počet hlasů v zastupitelstvu. A proto bývalá koalice NEZÁVISLÝCH v čele s Ing. Maxou ve spojení KSČM a ČSSD utrpěla porážku. Většinou voličů byla tato koalice odmítnuta, což si zklamaný Ing. Maxa nedokáže přiznat. A tak se dočítáme, jak mu vítězství bylo ukradeno nebo jak jsou jeho voliči podvedeni. Stačí si porovnat výsledky voleb 2014 s předcházejícími volbami z roku 2010.

Z hlediska mnohého si byly volby 2010 a 2014 podobné. Počet oprávněných voličů se nám za čtyři roky zvýšil jen nepatrně (z 3638 na 3670) a podobně vysoká nebo spíše nízká, chcete-li, byla volební účast. V roku 2014 dosáhla účast 45,91% (rok 2010 jen 44,94%), když bylo odevzdáno 22913 platných hlasů. Opět jedna z devíti volebních stran nedosáhla potřebného počtu hlasů ke zvolení do zastupitelstva. V roku 2010 z kola vypadli SNK Evropští demokraté (zisk 3,96%) a při posledních volbách podobně skončila paní Koupilová s Volbou pro město (zisk 3,55%). Voleb se v roce 2014 oproti roku 2010 nezúčastnila ODS, Sportovci Chlumci a Strana zelených a novými volebními stranami se stalo ANO 2011, Spolu a Pro!Chlumec.

Jednoznačně skokanem voleb se stalo ANO 2011. Počtem hlasů (3308) a podílem 14,44% se prodralo na třetí místo před všechny tradiční kandidátky z parlamentních stran. Výrazný úspěch ANO se opakoval v mnoha českých a moravských městech včetně Prahy. Buď voliči milují rozdávání koblih, anebo je hlavním důvodem popularita ANO 2011 celého Babišova hnutí v rámci republiky. Jak pozitivním bude nástup ANO 2011 do místní politiky v Chlumci třeba díky mladým, kteří za ně kandidovali, ukáže čas.

Došlo také k jasnému propadu kandidátek sestavených pod hlavičkou tradičních parlamentních stran. Komunisté zaznamenali absolutně nejhorší výsledek od roku 1989, když získali pouze 1 místo v zastupitelstvu. Počet pro ně odevzdaných hlasů klesnul z 2798 na 1994 a podíl poklesl z 12,86% na 8,70%. Tradičně před branami zastupitelstva zůstal jejich kandidát pan Trnovec a v zastupitelstvu opět zasednul J. Slavík. Přímo katastrofou byl výsledek kandidátky ČSSD pod vedením JUDr.Melichera. Jde o nejhorší výsledek ČSSD po roku 1989 z hlediska počtu získaných hlasů i z pohledu podílu ČSSD na celkovém počtu odevzdaných hlasů. Zisk pouhých 1839 hlasů oproti 3233 a v procentech jen 8,03% oproti 14,86% umístil socialisty až na předposlední místo ze všech stran, které budou zasedat v zastupitelstvu. Z propadu a porážky ČSSD JUDr. Melicher obvinil opozici a podal stížnost na Krajský soud pro údajnou neregulérnost voleb. Jeho stížnost soud zamítnul. Ani občansky postavená kandidátka TOP 09 nezářila, přestože konečně předběhla komunisty a socialisty, a navíc si přitom oproti roku 2010 zlepšila svůj volební výsledek (nárůst z 1799 na 2246 hlasů a zvýšení podílu z 8,27% na 9,80%). Pravdou je, že typickou stranickou kandidátkou byly pouze ta komunistická (7 členů KSČM na 15 členné kandidátce) a snad i ta socialistická (5 členů ČSSD s vylepšením o 1členku z KSČM). TOP 09 byla mnohem více občanská než stranická (pouze 2 z TOP 09).

Volebním úspěchem je nepochybně výsledek volební strany „Spolu“ v čele s Mgr. Dušánkem, přestože mají jen jednoho zastupitele, když obsadila 8. místo (1675 hlasů a 7,31%). Také Pro!Chlumec se za výsledek nemusí stydět (2785 hlasů a 12,15%).

A konečně dvě volební strany v Chlumci nejúspěšnější v obou posledních volbách. NEZÁVISLÍ jako volební strana získali 4751 hlasy (v roku 2010 jen 4233), ale jejich podíl se zvýšil minimálně (z 19,46% na 20,73%). Chlumecká alternativa naopak jen mírně oslabila (z 3605 na 3502 hlasů a pokles z 16,57% na 15,28%). Když vezmeme v úvahu, jak Ing. Maxa využíval nebo spíše zneužíval po celé čtyři roky Chlumecký zpravodaj a jakou masivní kampaň rozpoutal na plakátovacích plochách města přímo před volbami, tak je to výsledek překvapivě slabý. Nepomohly mu desítky milionů navíc do pokladny Chlumce, které populisticky rozhazoval na realizaci špatně připravených investičních akcí. A teď pro porovnání to nejpodstatnější.

Všichni členové sedící v roku 2014 ve vedení města, starosta, místostarostové a členové rady, se objevili na kandidátce pouze tří volebních stran - NEZÁVISLÝCH, KSČM a ČSSD. Jejich společný výsledek 2014 porovnaný s výsledkem z roku 2010 je jasným referendum o jejich společné vládě. Hlas lidu jako hlas boží rozhodl. V roku 2010 spolu získali 10264 hlasů, zatímco v roku 2014 pouze 8584 hlasů. Propad o 1680 hlasů není vítězství. Také jejich podíl na celkovém počtu odevzdaných hlasů se radikálně snížil z 47,19% na pouhých 37,46%. Z toho můžeme logicky usoudit, že pro změnu ve vedení města hlasovalo přibližně 2/3 ze všech voličů. Zvolili raději někoho jiného než Ing. Maxu a jeho koalici.

Z předvolebního boje a při vyjednávání po volbách bylo zřejmé, že přímo odmítají Ing. Maxu a zastoupení původní koalice ve vedení města Chlumce zástupci volebních stran reprezentujících 44,55% všech voličů. A do tohoto počtu nezahrnujeme ANO 2011. Před volbami se k žádné straně jasně nepřiklonilo a se o jejich představách voliči příliš nedozvěděli. Když se rozhodli volit ANO 2011, tak jistě nechtěli volit NEZÁVISLÉ a spol., ale toužili po změně. To je skutečný výsledek demokratických voleb. A nakonec jeden vlastní názor. Pokud by před volbami ANO 2011 namísto obecných sloganů jen naznačilo, že jejich cílem je pokračovat s Ing. Maxou, KSČM a ČSSD v jejich způsobu řízení města, tak by jim k dosažení úspěchu ve volbách nepomohlo, ani kdyby koblihy v Chlumci rozdával sám Andrej Babiš osobně.

První zasedání zastupitelstva zvolilo starostou Ing. Zettlitzera a novou Radu města díky podpoře tří zastupitelů Chlumecké alternativy, kteří sami do Rady města nevstoupili. V novém vedení Chlumce tak dnes není nikdo, kdo by tam seděl v rámci různých koalic v minulém volebním období a ani nikdy předtím. Čas ukáže, zda šlo o volbu šťastnou pro občany Chlumce. A nepochybně již další měsíce již odhalí, pro koho je důležitější blaho města a kdo kandidoval pro pouhé naplnění svého osobního prospěchu nebo ukojení svých mocenských ambicí. Vždyť za čtyři roky budou opět volby a jejich výsledek bude stejným referendem lidu, jako tomu bylo při volbách 2014.                                            

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments