×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Poučení z Blšan pro chlumecké zastupitele a starostu

Okresní soud v Lounech v červnu letošního roku potrestal roční podmínkou s odkladem na dva roky a zákazem výkonu funkce na dobu dvou let starostu Blšan za porušení povinností při správě cizího majetku a za překročení pravomocí. V posledních letech se podobných rozsudků dočkal nejeden ze zvolených zastupitelů. Starosta podle rozsudku pochybil při prodeji obecních chmelnic a připravil Blšany o více než 220 tisíc korun.

Odsouzený se hájil tím, že postupoval na základě usnesení zastupitelstva. Výrok soudkyně B. Šišové byl jednoznačný: „Zákon o obcích je jasný. Vždy se prodává za cenu obvyklou a odchylka musí být zdůvodněna, což se nestalo. Neznalost zákona neomlouvá," Blšanští zastupitelé podle jejich svědectví vůbec nevěděli, o jaké ceně mají hlasovat a "jen zvedali ruce".
Platí totéž pro případ, když obec neprodává, ale nakupuje? Jistěže ano, neboť se jedná opět o hospodaření s veřejnými prostředky. V Chlumci zastupitelům právní důsledky a osobní zodpovědnost při hlasování problém zatím asi nedělá, o čem svědčí jejich souhlas s odkoupením pozemků u Nového rybníka ze 16. září 2013 (viz usnesení č.Z7/18/2014). Cenu obvyklou podle znaleckého posudku 715 030Kč zde město zaplatilo dvojnásobně.
Za 1 500 000Kč získalo zpevněnou účelovou komunikaci vedoucí od státní cesty I/13 a procházející podél tenisových kurtů k pláži u hřiště u rybníka a její pokračování s ještě několika dalšími pozemky mezi ní a rybníkem. Navýšení o 784 970 Kč starosta Ing. Maxa zdůvodnil frázemi jako „veřejnosti garantovat obslužnost vodní plochy a přístup k jejímu využití" a „jistota přístupu ke sportovištím a k dalším nemovitostem města".
Pro usnesení nehlasovali pouze nepřítomní Ing.Babická, L.Rellig a zástupci Chlumecké alternativy. Ostatní ochotně zvedali ruce, jak Němci u Stalingradu.
Nevěděli, o čem ve skutečnosti hlasují?


Celý Nový rybník a jeho západní břeh s pláží, které byly vždy majetkem Chlumce, kupovaná cesta o výměře 2864m2, vedená v katastru jako p.p.č. 836/96, oddělovala od ostatních městských pozemků sportovního areálu. Veřejnému užívání cesty nikdy nikdo nebránil, protože pro „garantování přístupu" postačovalo právo přechodu a průjezdu. Uvedené právo bylo již dávno „garantované" zápisem v katastru. Zakoupení všech dalších pozemků, snad s výjimkou objektů obsluhy rybníka, o rozloze 11146 m2 (jižní břeh s pokračováním cesty) bylo také zbytečné a při navýšení jejich ceny na dvojnásobek trestuhodné. V případě respektování průměrné ceny podle znaleckého posudku by městu stačilo na odkoupení účelové komunikace vedoucí od státní cesty k pláži a ke sportovnímu areálu včetně parkoviště pouhých 145 170Kč. Pokud by součástí nákupu byly i stavební objekty obsluhující rybník, tak se cena mohla vyšplhat i při určitém navýšení odhadem na dvojnásobek.To je pouhá jedna pětina zastupitelstvem schvalované částky. Potřeba kupování dalších pozemků, pro údržbu rybníka nebo pro provoz hřiště bylo nepotřebné a při zcela nevýhodných podmínkách stojí nejen za zamyšlení.


K výšce navržené ceny odprodeje za 1500 000 Kč, kterou údajně nabídl původní majitel pozemků, je třeba přidat několik drobných detailů. Rybník a okolní pozemky patří městu a pronájem Nového rybníka prodávajícímu vlastníkovi skončil. Z toho vyplývá, že cesta, navíc s břemenem přechodu, a všechny prodávané přilehlé pozemky tím pro prodávajícího ztratily úplně smysl. Mohl by tedy mluvit o štěstí, že se jich vůbec může prodejem zbavit a že město je ochotno uvolnit nějaké finanční prostředky na odkoupení majetku, který on vlastně nepotřebuje.
Pro podezřívavého českého človíčka znalého místních poměrů tu logicky přichází otázka, kdo zde z toho „kšeftu"má vlastně prospěch? Jde o totální hloupost zastupitelů nebo opět jen o obyčejnou korupci? Někdo za to již něco dostal nebo dostane?


Předpokládejme, že státní zástupce bude kvalifikovat případ v Chlumci podobně jako v případě Blšan, tedy jako porušení povinností při správě cizího majetku. Chlumci vznikla škoda minimálně více než tři čtvrtě milionu korun! Připusťme proto, že o výměně starosty a možná dalších zastupitelů mohou rozhodovat nakonec jiní, než to stihnou chlumečtí voliči.
Ať už je podezření „českého človíčka"z korupce pravdivé nebo mylné, jde jednoznačně o důkaz neschopnosti Ing.Maxy a současného vedení města při rozhodování a hospodaření s penězi z městské pokladny. Možná Snad vám tento příklad dá možnost se zamyslet, koho na podzim budete volit do zastupitelstva. Jen si představte vážení spoluobčané, co vše se v tomto případě za zbytečně vyhozené peníze mohlo pořídit.
Pro jistotu všem dotknutým zastupitelům doporučuji: „Je na čase si balit pyžamko, kartáček na zuby a něco na čtení. Na erární tepláčky vám případně rádi ze svých daní vděční občané Chlumce přispějí." RNDr. Petr Jirásek

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments