×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rekonstrukce Kulturního domu

-          pochybné chyby a chybné pochyby

 

O účelovosti rozsáhlého článku místostarosty města Chlumec, vracejícího se k rekonstrukci kulturního domu, který se objevil v červnovém čísle  Chlumeckého zpravodaje, není pochyb. Jeho informaci, zda bylo Policií ČR definitivně uzavřeno přešetření podezření, zda nedošlo ke škodě města resp. ke značnému prospěchu zhotovitele stavby v souvislosti s plněním smlouvy a s neuplatňováním práv města Chlumec podle Smlouvy o dílo, potvrdit nemohu. Svých pochybností o dokončení díla a k dodržení smlouvy, které jsem nejprve opakovaně směřoval na vedení města, ostatní zastupitele a kontrolní výbor, jsem se nezbavil. Reálná škoda vzniklá městu je příliš velká. Věřím na boží mlýny. Samozřejmě, chybovat je lidské. Rozsah a komplikovanost přípravy a vlastní rekonstrukce kulturního domu včetně dalších vyvolaných investic riziko chyb zvýšilo. Příklady naznačujíce snad má pochybení, knihovna namísto pokladny a matriky (CzechPoint) nebo údajné porušení „rozpočtové kázně“z roku 2017, nebyly šťastnou volbou.

Nahrazení CzechPointu knihovnou

Rozhodnutí považuji za čistě politické, které nemá nic společného s pochybením nebo nezodpovědností v projektové přípravě stavby.Rozhodlosoučasné vedení města a osobně rozhodnutí považuji za správné. Přestěhováním knihovny se ve škole konečně uvolnily prostory pro chybějící dílny. Knihovna patří do kulturního domu a městský úřad by nedostatkem kancelářských ploch neutrpěl, pokud by se účelně využívaly. Samotné vedení města - starosta, místostarosta a tajemník úřadu spolu s kanceláří sekretariátu, dnes zabírá více než polovinu (172,5m2) všech kancelářských ploch celého úřadu (bez obřadní síně). Dá se to jednoduše změnit. Návrh využití kanceláří v souladu s organizačním členěním úřadu včetně samostatné zasedačky leží u pana místostarosty minimálně v 6 variantách od května 2019. Vraťme se do přízemí k plánované pokladně a matrice. Zhotovitel stavby se zavázal provést dílo podle projektové dokumentace pro provedení stavby. V ní je jednoznačně specifikované zasklení - dodávkou bezpečnostních skel včetně bezpečnostních polepů (výkres SO II-03-AS-115) a koncept zabezpečení CzechPointu jako celku. Nedodržel-li zhotovitel zadání při zasklení, měl na vadu upozornit technický dozor v průběhu stavby a nejpozději při převzetí dokončené stavby. Vedení města pak mělo právo uplatnit na skla reklamaci nebo požadovat finanční náhradu. Dozor se převzetí stavby neúčastnil a město nic nereklamovalo. Došlo k finančně vyčíslitelné škodě? A to je vše!

Další bezpečnostní prvky byly součástí návrh interiérů a zařízení kanceláří vypracovaných Ing. arch. Viktorem Tučkem. Generální projektant a architekt proto odmítli, že by jimi navržená bezpečností opatření pro pokladnu a matriku (CzechPoint jako celek) v projektech nebyla dostatečná. S jejich vyjádřením jsem seznámil písemně pana místostarostu začátkem května 2019. Zapomínat je lidské, ale na CzechPoint se pamatovalo!

Riziko milionové pokuty městu za přestupek oproti rozpočtovým pravidlům

Údajně zariskovala Rada města, když schválila návrh smlouvy na vypracování dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci KD II. etapa, kterou starosta dne 23. 1. 2017 podepsal. O zahrnutí výdajů do rozpočtu města totiž rozhodlo zastupitelstvo až 15.2.2017. Není těžké si ověřit, že pokračovat v přípravě II. etapy rekonstrukce KD bylo Radě města uloženo zastupitelstvem města (usnesení 4/13Z/2016). Zastupitelstvo má výhradní právo kontroly na dodržování rozpočtu města a Rady města, a přesto bylo příslušné rozpočtové opatření přijato jednohlasně a bez výhrad. Finanční plnění smlouvy následovalo až několik měsíců později po schválení rozpočtového opatření. Je zbytečné detailně vysvětlovat důvody pro co nejrychlejší zahájení a ukončení dokumentace s detailním rozpočtem (podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele, dotace). Zmeškat znamenalo vzdát se dotací nebo odložit stavbu o rok nebo na neurčito.

Na rozdíl od pana místostarosty neznám žádný „příslušný orgán“, kam se svůj podnět o přestupku po zvážení rozhodli neposlat. Ostatně neexistuje žádný právní předpis určující povinnost pro podání podnětu na porušení rozpočtové kázně. Souhrnem všech úvah, co bych dělal nebo mohl dělat, je mlácením prázdné slámy v Chlumeckém zpravodaji, nemá smysl se tím zabývat.

Ing. Špička se odvolává na shodu právníků o spáchání „přestupku“ a možných sankcích proti městu. Pane místostarosto, pozdravujte vaše anonymní rádce a zeptejte se jich na dvě věci – jednu teoretickou a druhou pragmatickou. Teoreticky k údajnému přestupku došlo až podepsáním smlouvy naším starostou, až tedy se stala platnou. Zákon starostovi umožňuje odložit plnění usnesení Rady města k rozhodnutí zastupitelstvu, tedy nepodpisovat. On podepsal. Z funkce starosty Ing. Zettlitzer podepisoval roky všechny další jemu předložené smlouvy, žádosti a jiné dokumenty. Bylo by spravedlivé ho za jeden podpis trestat? Při přípravě a rekonstrukci kulturního domu, vyjma hlasování při jednáních zastupitelstva a zasedáních Rady města a právě zmíněných podpisů, nikoho nepoškodil a aktivně se vlastně účastnil jediného - slavnostního stříhání pásky. Vyčítat mu mohu, že k oslavě nepřizval několik z bývalých zastupitelů, bez jejichž hlasu by se nikdy oslav nedočkal.

Pragmatické (věcné) porovnání dvou Radou města nedávno schválených a starostou podepsaných smluv o dílo nabízí otázku možného rizika pokuty až 1 milion korun za přestupky oproti rozpočtovým pravidlům a to dokonce dvakrát.

Rada města schválila 14.7.2021 uzavření smlouvy o dílo na vybudování kanalizaci v Žandově v hodnotě 45 192 966Kč (včetně DPH). Stavba byla zahájena. V rozpočtu pro rok 2021 zastupitelstvo schválilo pro kanalizaci Žandov pouze 15 mil. korun. Nikdy nerozhodlo o hrazení celé investice z prostředků města a bez omezení evidentně rostoucích nákladů. Konečné rozhodnutí o výšce a podmínkách čerpání dotace státu chybí.

Rada města 25. 8. 2021 dále schválila uzavření smlouvy o dílo na obnovu kaple Panny Marie ve Stradově s firmou Stavby Jetmar s.r.o za 1508805Kč(včetně DPH). Investice byla v roku 2020 z rozpočtu vyškrtnuta, letos v něm není uvedena a o případném zařazení na rok 2022 rozhodně zastupitelstvo na konci roku.

Shodnou se oslovení slovutní právníci o podobnosti rizika při přestupku u dokumentace o provedení stavby v roku 2017 s postupem při uzavření výše uvedených smluv? Máme se obávat „příslušného orgánu“ a sankce zvláště, když u kanalizace není dosud kryt závazek za 30 milionů korun? K vašemu příspěvku v Chlumeckém zpravodaji za přiměřené považuji přísloví, že je to stejné jako „kázat vodu a pít víno“.

Příklady k oprávněnosti pochybností o dodržení smluvních podmínek při Rekonstrukci kulturního domu II. etapa a o případné vzniklé škodě městu budou publikovány samostatně a s fotografiemi. 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - seo

  I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work.
  먹튀폴리스

 • Guest - seo

  I use only high quality materials - you can see them at:
  토토사이트

 • Guest - Dom

  I discovered your blog site on google and examine a number of of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to reading more from you later on!… 먹튀검증

 • Guest - Gian

  If you're looking for an exciting and fast-paced online game show, look no further than Mega Ball from Evolution at Winfordbet gaming.

 • Guest - ChifunCake

  MLBB Creator Camp: pros and cons

  MLBB Creator Camp brings together aspiring content creators to showcase their talents and gain recognition in the gaming industry. There are certainly benefits to participating in Creator Camp, but the

 • Guest - Gian

  Why So Many Filipinos Play E Bingo with Real Money?

  E bingo, or online bingo, has become increasingly popular in the Philippines over the past few years. The convenience of playing at home has attracted many players to play online bingo, and

 • Guest - CHIFUNCAKE

  Why players need to join MLBB Creator Camp?
  MLBB Creator Camp is one of the most popular mobile games worldwide, with millions of players enjoying its action-packed gameplay. To further enhance the gaming experience

 • Guest - Gian

  E-Wallet: The Convenient Way to Manage Your Online Casino Funds

  Are you tired of traditional payment methods at online casinos? Want a faster and more secure way to make your deposits and withdrawals? Look no further than the e-wallet!

 • Guest - CHIFUNCAKE

  There are huge payouts and easy rules in Crazy Time!

  Play Crazy Time Slots is an exciting slot game that is gaining popularity among online casinos. The game is based on the wheel of fortune, where players have the chance to win big priz

 • Guest - Gian

  Gcash is now accepted as a payment method by online casinos.

  ONLINE LOTTO PHILIPPINES has never been easier with the launch of the online lotto platform.