×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rekonstrukce Kulturního domu

-          pochybné chyby a chybné pochyby

 

O účelovosti rozsáhlého článku místostarosty města Chlumec, vracejícího se k rekonstrukci kulturního domu, který se objevil v červnovém čísle  Chlumeckého zpravodaje, není pochyb. Jeho informaci, zda bylo Policií ČR definitivně uzavřeno přešetření podezření, zda nedošlo ke škodě města resp. ke značnému prospěchu zhotovitele stavby v souvislosti s plněním smlouvy a s neuplatňováním práv města Chlumec podle Smlouvy o dílo, potvrdit nemohu. Svých pochybností o dokončení díla a k dodržení smlouvy, které jsem nejprve opakovaně směřoval na vedení města, ostatní zastupitele a kontrolní výbor, jsem se nezbavil. Reálná škoda vzniklá městu je příliš velká. Věřím na boží mlýny. Samozřejmě, chybovat je lidské. Rozsah a komplikovanost přípravy a vlastní rekonstrukce kulturního domu včetně dalších vyvolaných investic riziko chyb zvýšilo. Příklady naznačujíce snad má pochybení, knihovna namísto pokladny a matriky (CzechPoint) nebo údajné porušení „rozpočtové kázně“z roku 2017, nebyly šťastnou volbou.

Nahrazení CzechPointu knihovnou

Rozhodnutí považuji za čistě politické, které nemá nic společného s pochybením nebo nezodpovědností v projektové přípravě stavby.Rozhodlosoučasné vedení města a osobně rozhodnutí považuji za správné. Přestěhováním knihovny se ve škole konečně uvolnily prostory pro chybějící dílny. Knihovna patří do kulturního domu a městský úřad by nedostatkem kancelářských ploch neutrpěl, pokud by se účelně využívaly. Samotné vedení města - starosta, místostarosta a tajemník úřadu spolu s kanceláří sekretariátu, dnes zabírá více než polovinu (172,5m2) všech kancelářských ploch celého úřadu (bez obřadní síně). Dá se to jednoduše změnit. Návrh využití kanceláří v souladu s organizačním členěním úřadu včetně samostatné zasedačky leží u pana místostarosty minimálně v 6 variantách od května 2019. Vraťme se do přízemí k plánované pokladně a matrice. Zhotovitel stavby se zavázal provést dílo podle projektové dokumentace pro provedení stavby. V ní je jednoznačně specifikované zasklení - dodávkou bezpečnostních skel včetně bezpečnostních polepů (výkres SO II-03-AS-115) a koncept zabezpečení CzechPointu jako celku. Nedodržel-li zhotovitel zadání při zasklení, měl na vadu upozornit technický dozor v průběhu stavby a nejpozději při převzetí dokončené stavby. Vedení města pak mělo právo uplatnit na skla reklamaci nebo požadovat finanční náhradu. Dozor se převzetí stavby neúčastnil a město nic nereklamovalo. Došlo k finančně vyčíslitelné škodě? A to je vše!

Další bezpečnostní prvky byly součástí návrh interiérů a zařízení kanceláří vypracovaných Ing. arch. Viktorem Tučkem. Generální projektant a architekt proto odmítli, že by jimi navržená bezpečností opatření pro pokladnu a matriku (CzechPoint jako celek) v projektech nebyla dostatečná. S jejich vyjádřením jsem seznámil písemně pana místostarostu začátkem května 2019. Zapomínat je lidské, ale na CzechPoint se pamatovalo!

Riziko milionové pokuty městu za přestupek oproti rozpočtovým pravidlům

Údajně zariskovala Rada města, když schválila návrh smlouvy na vypracování dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci KD II. etapa, kterou starosta dne 23. 1. 2017 podepsal. O zahrnutí výdajů do rozpočtu města totiž rozhodlo zastupitelstvo až 15.2.2017. Není těžké si ověřit, že pokračovat v přípravě II. etapy rekonstrukce KD bylo Radě města uloženo zastupitelstvem města (usnesení 4/13Z/2016). Zastupitelstvo má výhradní právo kontroly na dodržování rozpočtu města a Rady města, a přesto bylo příslušné rozpočtové opatření přijato jednohlasně a bez výhrad. Finanční plnění smlouvy následovalo až několik měsíců později po schválení rozpočtového opatření. Je zbytečné detailně vysvětlovat důvody pro co nejrychlejší zahájení a ukončení dokumentace s detailním rozpočtem (podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele, dotace). Zmeškat znamenalo vzdát se dotací nebo odložit stavbu o rok nebo na neurčito.

Na rozdíl od pana místostarosty neznám žádný „příslušný orgán“, kam se svůj podnět o přestupku po zvážení rozhodli neposlat. Ostatně neexistuje žádný právní předpis určující povinnost pro podání podnětu na porušení rozpočtové kázně. Souhrnem všech úvah, co bych dělal nebo mohl dělat, je mlácením prázdné slámy v Chlumeckém zpravodaji, nemá smysl se tím zabývat.

Ing. Špička se odvolává na shodu právníků o spáchání „přestupku“ a možných sankcích proti městu. Pane místostarosto, pozdravujte vaše anonymní rádce a zeptejte se jich na dvě věci – jednu teoretickou a druhou pragmatickou. Teoreticky k údajnému přestupku došlo až podepsáním smlouvy naším starostou, až tedy se stala platnou. Zákon starostovi umožňuje odložit plnění usnesení Rady města k rozhodnutí zastupitelstvu, tedy nepodpisovat. On podepsal. Z funkce starosty Ing. Zettlitzer podepisoval roky všechny další jemu předložené smlouvy, žádosti a jiné dokumenty. Bylo by spravedlivé ho za jeden podpis trestat? Při přípravě a rekonstrukci kulturního domu, vyjma hlasování při jednáních zastupitelstva a zasedáních Rady města a právě zmíněných podpisů, nikoho nepoškodil a aktivně se vlastně účastnil jediného - slavnostního stříhání pásky. Vyčítat mu mohu, že k oslavě nepřizval několik z bývalých zastupitelů, bez jejichž hlasu by se nikdy oslav nedočkal.

Pragmatické (věcné) porovnání dvou Radou města nedávno schválených a starostou podepsaných smluv o dílo nabízí otázku možného rizika pokuty až 1 milion korun za přestupky oproti rozpočtovým pravidlům a to dokonce dvakrát.

Rada města schválila 14.7.2021 uzavření smlouvy o dílo na vybudování kanalizaci v Žandově v hodnotě 45 192 966Kč (včetně DPH). Stavba byla zahájena. V rozpočtu pro rok 2021 zastupitelstvo schválilo pro kanalizaci Žandov pouze 15 mil. korun. Nikdy nerozhodlo o hrazení celé investice z prostředků města a bez omezení evidentně rostoucích nákladů. Konečné rozhodnutí o výšce a podmínkách čerpání dotace státu chybí.

Rada města 25. 8. 2021 dále schválila uzavření smlouvy o dílo na obnovu kaple Panny Marie ve Stradově s firmou Stavby Jetmar s.r.o za 1508805Kč(včetně DPH). Investice byla v roku 2020 z rozpočtu vyškrtnuta, letos v něm není uvedena a o případném zařazení na rok 2022 rozhodně zastupitelstvo na konci roku.

Shodnou se oslovení slovutní právníci o podobnosti rizika při přestupku u dokumentace o provedení stavby v roku 2017 s postupem při uzavření výše uvedených smluv? Máme se obávat „příslušného orgánu“ a sankce zvláště, když u kanalizace není dosud kryt závazek za 30 milionů korun? K vašemu příspěvku v Chlumeckém zpravodaji za přiměřené považuji přísloví, že je to stejné jako „kázat vodu a pít víno“.

Příklady k oprávněnosti pochybností o dodržení smluvních podmínek při Rekonstrukci kulturního domu II. etapa a o případné vzniklé škodě městu budou publikovány samostatně a s fotografiemi. 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Dom

  I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. 토토사이트

 • Guest - seo

  It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target.링크사이트

 • In addition to fuel filter cat c7 oil filter, you can also buy other models or other parts of Excavators, Forklift, Aerial Work Platforms AWP on our website.

 • Guest - Dom

  I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! 토토커뮤니티

 • Guest - Dom

  This is very interesting, but it is necessary to click on this link: bhw order

 • Guest - Dom

  I recommend only good and reliable information, so see it: dig this

 • Guest - Dom

  Hello there, I found your site via Google while looking for a comparable matter, your website came up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks. like this

 • Guest - Rank Xone

  ไฮโลออนไลน์ I need to seek destinations with important data on given point and give them to educator our feeling and the article.

 • Guest - Dom

  On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. seo package

 • Hello ! I am the one who writes posts on these topics I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?
  safetoto