×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Chlumeckým dnes vrtá v hlavě VRTka

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice zkráceně VRT a tunelu procházejícího mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly zděšení a nejrozsáhlejší petici občanů v historii Chlumce. Najdeme na ni více než 1500 podpisů. Neopakujme již vyřčené a shrňme si podstatu událostí. Rozhodnou dnešní nebo budoucí politici a kdo fatálně selhal při hájení zájmů města?

V každém případě iniciátoři petice dosáhli mnohem více, než očekávali. V té době již hejtman Ústeckého kraje si jmenoval pro VRT pracovní skupinu, kde s lobbisty za zastávku VRT v Ústí nad Labem se ocitli také zástupci malých obcí Litoměřicka protestujících k nově navržené trase. Petice probudila na radnici překvapenou Šípkovou Růženku, aby za široké účasti veřejnosti bylo svoláno zastupitelstvo města. Poprvé zde na povrch vyplavalo, že možná starosta a někteří radní měli dílčí informace o VRT již v létě 2020. Iniciátoři petice spolu s pracovní skupinou jmenovanou Radou města se pustili do podkladů pro další jednání se zastupiteli kraje a k prosazení účasti Chlumce v pracovní skupině hejtmana. Šťastnou volbou bylo prosazení Mgr. Jana Musila, zastupitele Chlumce a současně člena Fóra občanů Chlumecka, do krajské komise. Jeho odborný fundament a překvapivé schopnosti při vyjednávání v krajské komisi a se zastupiteli kraje přineslo reálné ovoce.

Iniciativní otevřené dopisy starosty zaslané premiérovi, ministrům, ministryni a hejtmanovi zůstaly naopak bez odezvy. Já jsem důvody pochopil po přečtení. Premiéra Babiše, který v létě navštívil domov důchodců v Chlumci, nepřiměly ani k přibrzdění auta před radnicí.

Naše Petice mezitím doputovala do Senátu, který pověřil senátora Doubravu k jejímu prověření. Díky senátorovi došlo na Větruši k setkání s ministrem dopravy a s premiérem, který zde zahajoval svou volební kampaň. Starosta nebyl přizván, a přesto nebo právě proto o týden dorazil premiér do Chlumce spolu s generálním ředitelem Správy železnic. Jednání skončilo příslibem premiéra, že Správa železnic ještě jednou prověří původní alternativu trasy VRT mimo Chlumec. Jako opaření zůstali Chlumečtí v okamžiku, když ředitel Správy železnic zcela vyvrátil tvrzení, že byl Chlumec opominut při jednání, které o VRT proběhlo v červnu minulého roku. Ve chvíli, kdy si telefonicky ověřoval, kdo vlastně zastupoval Chlumec, svou účast na jednání starosta přiznal. Trapnost situace naštěstí překryly a jednání dále posunuly věcné argumenty proti VRT, které vypracoval Mgr. Musil, ale přesvědčivě prezentovala JUDr. Srnková.

Pozor, slib premiéra před volbami nepřeceňujeme! K respektu oprávněných zájmům obcí na Litoměřicku v souvislosti s VRT se v srpnu vyjádřila třeba Markéta Adamová Pekarová (TOP 09) a já o upřímnosti své předsedkyně nepochybuji. Významnější pro Chlumec a trasu VRT roli sehraje zastupitelstvo Ústeckého kraje. Ono bude rozhodovat o závaznosti trasy VRT jako veřejně prospěšné stavby. Rozdílnost názorů premiéra a hejtmana obou z hnutí ANO v krátkém čase mne nijak neuklidňuje. Názory hejtmana Ústeckého kraje Ing. J. Schillera (poslanec za ANO) o VRT nesdílejí nejen někteří opoziční zastupitelé, ale jednoznačně je odmítají také zástupci „Společně pro kraj“, přestože jsou součástí krajské koalice. Vyhlášení hejtmana po jednání s ministrem dopravy Havlíčkem, že příprava VRT bude dále vycházet ze Studie proveditelnosti jen s drobnými úpravami v oblasti Litoměřicka, zatímco Krušnohorský tunel zůstane v návrhu podle Ministerstva dopravy ČR v jediné variantě – chlumecké, už tvrdě narazilo. Odpor při zářijovém jednání krajského zastupitelstva přinutil pana hejtman v průběhu projednání problematiku územního rozvoje a VRT raději stáhnout. Další kolo názorového střetu na úrovni kraje můžeme očekávat v řádu několika málo měsíců!

V Chlumci se po návštěvě premiéra jako blesk rozšířila informace o významu více než ročního zatajování informací starostou města a o jeho jednáních o VRT se Správou železnic. Jde o fatální selhání starosty, který na počátku petiční aktivitu označoval za hysterii a VRT za science fiction, nebo se týká celé Rady města? Objevil se zápis z jednání z 5. srpna 2020, podle kterého starosta podal Radě města blíže neurčenou informaci o VRT a předal „složku“ Ing. Vodňanskému, aby ji projednal v komisi pro dopravu a územní rozvoj. Stalo se. Pan radní se svého úkolu zhostil po čtyřech měsících v prosinci 2020, přestože se jednání komise ani neúčastnil. Záhadnějším je vlastní zápis z komise. Údajně předložený materiál obsahuje podklady pro územní rozhodnutí o VRT, ale týkající se pouze území Německa! Není toho tajemna trochu mnoho?

Obávám se, aby případné vnitřní šetření, jak starosta a případně členové Rady města hájili zájmy Chlumce, neskončilo až po budoucích obecních volbách nebo dokonce po slavnostním výkopu vysokorychlostní železnice. Na průtazích s cílem zabránit zveřejnění zodpovědnosti a úloh, kterou zde sehráli zainteresovaní, mají zájem všichni, kteří se cítí ohroženi, protože by přišli o své směšné postavení nebo o naplněná korýtka. Pouhým přehlížením stejných fatálních selhání a lapsusů se jich ani v budoucnu nevyhneme.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - seo123

  Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. credit card processing sales rep

 • Guest - SEO king

  No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. [url=https://0n.b5z.net/i/u/10239294/f/best_credit_card_processing_company_to_work_for.pdf]how to become a credit card processing compan

 • Guest - Liwovosa

  It is rather very good, nevertheless glance at the data with this handle. 토토사이트

 • Guest - seo123

  Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. moulding suppliers

 • Guest - seo123

  I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Daman official.

 • Guest - SEO king

  I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks milf

 • Guest - noah

  This particular papers fabulous, and My spouse and i enjoy each of the perform that you have placed into this. I’m sure that you will be making a really useful place. I has been additionally pleased. Good perform! mypornweb

 • Guest - SEO

  It is rather very good, nevertheless glance at the data with this handle. 천안출장마사지

 • Guest - noah

  Great things you’ve always shared with us. Just keep writing this kind of posts.The time which was wasted in traveling for tuition now it can be used for how to sell merchant services

 • Guest - SEO

  Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. 인천출장마사지