×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Chlumeckým dnes vrtá v hlavě VRTka

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice zkráceně VRT a tunelu procházejícího mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly zděšení a nejrozsáhlejší petici občanů v historii Chlumce. Najdeme na ni více než 1500 podpisů. Neopakujme již vyřčené a shrňme si podstatu událostí. Rozhodnou dnešní nebo budoucí politici a kdo fatálně selhal při hájení zájmů města?

V každém případě iniciátoři petice dosáhli mnohem více, než očekávali. V té době již hejtman Ústeckého kraje si jmenoval pro VRT pracovní skupinu, kde s lobbisty za zastávku VRT v Ústí nad Labem se ocitli také zástupci malých obcí Litoměřicka protestujících k nově navržené trase. Petice probudila na radnici překvapenou Šípkovou Růženku, aby za široké účasti veřejnosti bylo svoláno zastupitelstvo města. Poprvé zde na povrch vyplavalo, že možná starosta a někteří radní měli dílčí informace o VRT již v létě 2020. Iniciátoři petice spolu s pracovní skupinou jmenovanou Radou města se pustili do podkladů pro další jednání se zastupiteli kraje a k prosazení účasti Chlumce v pracovní skupině hejtmana. Šťastnou volbou bylo prosazení Mgr. Jana Musila, zastupitele Chlumce a současně člena Fóra občanů Chlumecka, do krajské komise. Jeho odborný fundament a překvapivé schopnosti při vyjednávání v krajské komisi a se zastupiteli kraje přineslo reálné ovoce.

Iniciativní otevřené dopisy starosty zaslané premiérovi, ministrům, ministryni a hejtmanovi zůstaly naopak bez odezvy. Já jsem důvody pochopil po přečtení. Premiéra Babiše, který v létě navštívil domov důchodců v Chlumci, nepřiměly ani k přibrzdění auta před radnicí.

Naše Petice mezitím doputovala do Senátu, který pověřil senátora Doubravu k jejímu prověření. Díky senátorovi došlo na Větruši k setkání s ministrem dopravy a s premiérem, který zde zahajoval svou volební kampaň. Starosta nebyl přizván, a přesto nebo právě proto o týden dorazil premiér do Chlumce spolu s generálním ředitelem Správy železnic. Jednání skončilo příslibem premiéra, že Správa železnic ještě jednou prověří původní alternativu trasy VRT mimo Chlumec. Jako opaření zůstali Chlumečtí v okamžiku, když ředitel Správy železnic zcela vyvrátil tvrzení, že byl Chlumec opominut při jednání, které o VRT proběhlo v červnu minulého roku. Ve chvíli, kdy si telefonicky ověřoval, kdo vlastně zastupoval Chlumec, svou účast na jednání starosta přiznal. Trapnost situace naštěstí překryly a jednání dále posunuly věcné argumenty proti VRT, které vypracoval Mgr. Musil, ale přesvědčivě prezentovala JUDr. Srnková.

Pozor, slib premiéra před volbami nepřeceňujeme! K respektu oprávněných zájmům obcí na Litoměřicku v souvislosti s VRT se v srpnu vyjádřila třeba Markéta Adamová Pekarová (TOP 09) a já o upřímnosti své předsedkyně nepochybuji. Významnější pro Chlumec a trasu VRT roli sehraje zastupitelstvo Ústeckého kraje. Ono bude rozhodovat o závaznosti trasy VRT jako veřejně prospěšné stavby. Rozdílnost názorů premiéra a hejtmana obou z hnutí ANO v krátkém čase mne nijak neuklidňuje. Názory hejtmana Ústeckého kraje Ing. J. Schillera (poslanec za ANO) o VRT nesdílejí nejen někteří opoziční zastupitelé, ale jednoznačně je odmítají také zástupci „Společně pro kraj“, přestože jsou součástí krajské koalice. Vyhlášení hejtmana po jednání s ministrem dopravy Havlíčkem, že příprava VRT bude dále vycházet ze Studie proveditelnosti jen s drobnými úpravami v oblasti Litoměřicka, zatímco Krušnohorský tunel zůstane v návrhu podle Ministerstva dopravy ČR v jediné variantě – chlumecké, už tvrdě narazilo. Odpor při zářijovém jednání krajského zastupitelstva přinutil pana hejtman v průběhu projednání problematiku územního rozvoje a VRT raději stáhnout. Další kolo názorového střetu na úrovni kraje můžeme očekávat v řádu několika málo měsíců!

V Chlumci se po návštěvě premiéra jako blesk rozšířila informace o významu více než ročního zatajování informací starostou města a o jeho jednáních o VRT se Správou železnic. Jde o fatální selhání starosty, který na počátku petiční aktivitu označoval za hysterii a VRT za science fiction, nebo se týká celé Rady města? Objevil se zápis z jednání z 5. srpna 2020, podle kterého starosta podal Radě města blíže neurčenou informaci o VRT a předal „složku“ Ing. Vodňanskému, aby ji projednal v komisi pro dopravu a územní rozvoj. Stalo se. Pan radní se svého úkolu zhostil po čtyřech měsících v prosinci 2020, přestože se jednání komise ani neúčastnil. Záhadnějším je vlastní zápis z komise. Údajně předložený materiál obsahuje podklady pro územní rozhodnutí o VRT, ale týkající se pouze území Německa! Není toho tajemna trochu mnoho?

Obávám se, aby případné vnitřní šetření, jak starosta a případně členové Rady města hájili zájmy Chlumce, neskončilo až po budoucích obecních volbách nebo dokonce po slavnostním výkopu vysokorychlostní železnice. Na průtazích s cílem zabránit zveřejnění zodpovědnosti a úloh, kterou zde sehráli zainteresovaní, mají zájem všichni, kteří se cítí ohroženi, protože by přišli o své směšné postavení nebo o naplněná korýtka. Pouhým přehlížením stejných fatálních selhání a lapsusů se jich ani v budoucnu nevyhneme.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments