Po několika měsících v novém volebním období nastal čas pohlédnout na stav věcí veřejných naší obce. A není to příliš povzbudivý pohled. Tu naši zahrádka nám pěkně zaplevelil bolševník nesnášenlivosti a zloby. Bolševické heslo, kdo není s námi, je proti nám, se stává v Chlumci základním kritériem pro dělení občanů Chlumce na plnoprávné a ty ostatní. My zde chceme a můžeme žít a cítit se jako plnoprávní občané, pokud každý z nás, bude ctí zákony a práva všech ostatních. Chceme, aby naši zastupitelé a především radní a starosta jednali stejně se všemi občany. Byly zvoleni, aby sloužili zodpovědně celé obci a všem svých občanům. Nemají přitom žádné právo přivlastňovat si moc, která jim nepřísluší. Nabízíme proto pohled na věci veřejné z jiné strany, který každému dá možnost vytvořit svůj názor nezkřivený různými pomluvami a polopravdami.

Je to jako pohled do zrcadla, který nemusí být vždy příjemný. Proto jsme zvolili název Chlumecké zrcadlo. Nemusíme se bát kritiky, protože všechny naše informace jsme schopni doložit skutečnými doklady.

Dokonce budeme zveřejňovat v plném rozsahu jejich znění na našem internetu www.chlumeckezrcadlo.eu Pro ty, kteří internet nemají, můžeme prozatím poskytnout jen informace a články skromnějšího, tak jak je právě máte ve svých rukou. Budeme vždy vděčni každému, který nás podpoří v naší dobré věci ať už radou, nápadem nebo pravdivou informací. Neplatí nás žádná politická strana ani hnutí a necítíme se závislými na ničem jiném než na vlastním svědomí, že vše, co činíme, bude směřovat ku prospěchu nejen nám, ale všem občanům našeho Chlumce.